Finansowanie zakupu pojazdu – kredyt samochodowy

Kupno samochodu możemy sfinansować nie tylko ze środków własnych, ale także posiłkując się dedykowanym kredytem samochodowym. Tego rodzaju kredyt pozwala nie tylko na kupno samochodu, ale także i innych pojazdów. Typowo mogą być to także motocykle, ale jeśli jest to kredyt samochodowy dla firm to możliwe jest finansowanie w ten sposób także zakupu specjalistycznych pojazdów. W kredytach samochodowych bardzo ważnym aspektem jest forma zabezpieczenia samego kredytu. Podstawową formą zabezpieczenia jest sam pojazd, którego zakup finansuje bank udzielając na ten cel kredytu.

Bank może zastosować różne formy przewłaszczania, począwszy od wpisania banku jako właściciela pojazdu już w momencie jego rejestracji, czy też dopiero po spełnieniu pewnych, określonych w umowie kredytowej warunków. Przykładem może być przeniesienie prawa własności pojazdu na bank w momencie gdy kredytobiorca zalega z określoną liczbą rat. Forma zabezpieczenia może w pewnym stopniu wpłynąć na samo korzystanie z pojazdu. Na pewno też ma znaczenie jeśli w trakcie trwania kredytu zdecydujemy się na sprzedaż posiadanego pojazdu co nie jest sytuacją częstą. Kredyt samochodowy można, wbrew obiegowym opiniom wykorzystać także do sfinansowania zakupu używanego pojazdu, ale tutaj oczywiście konieczna jest zgoda banku, do udzielenia takiego kredytu. Można spodziewać się, że im starszy będzie finansowany w ten sposób pojazd, tym większych kosztów związanych z kredytem możemy się w takiej sytuacji spodziewać. Ważnym aspektem jest także wkład własny.

Wszystko zależy tutaj już od banku, w którym kredyt chcemy uzyskać. W niektórych absolutnym wymogiem jest kredyt samochodowy dla firm z minimalnym wkładem własnym określonym przez bank, w innych natomiast możliwe jest uzyskanie kredytu samochodowego którego suma przekraczać będzie wartość pojazdu. Nadwyżkę możemy wykorzystać na przykład na sfinansowanie sprowadzenia pojazdu z innego kraju. Konieczne jest jednak odpowiednie udokumentowanie wydatkowanych środków. Najczęściej transza kredytu samochodowego trafia nie do kredytobiorcy, ale do sprzedawcy pojazdu.

Polecane  Kredyt samochodowy – jak wybrać najlepszy?