Kiedyś, aby dowiedzieć się o wysokość składki obowiązkowego ubezpieczenia OC, należało udać się do punktu, w którym mieści się towarzystwo ubezpieczeniowe lub przynajmniej zadzwonić do agenta.

Teraz możesz to zrobić samodzielnie. Oblicz składkę OC, wykorzystując do tego proste narzędzie, jakim jest kalkulator OC.

Kalkulator OC znajdziemy oczywiście w sieci

Wystarczy wpisać odpowiednie frazy w dowolną przeglądarkę internetową, a ukaże się nam szeroki wybór stron, gdzie znajdziemy właśnie kalkulator wysokości składki ubezpieczenia. To narzędzie proste, można powiedzieć nawet intuicyjne. Aby z niego skorzystać, nie potrzebujemy mieć żadnych szczególnych umiejętności czy przechodzić kursów. Wystarczy, że będziemy postępować wedle instrukcji pojawiających się na ekranie monitora.

Sam kalkulator oblicza wysokość naszej składki na podstawie danych, które zostaną mu udostępnione. Zatem im więcej danych podamy i zakładając, że będą one prawdziwe, tym z większym prawdopodobieństwem wyliczenia kalkulatora będą poprawne. Oszukiwanie nie ma tutaj żadnego sensu. Po pierwsze przy zawieraniu umowy, większość sfałszowanych danych od razu wyjdzie na jaw i ubezpieczyciel nie podpiszę z nami umowy ubezpieczenia na bazie nieprawdziwych informacji. Nawet gdyby jednak jakimś cudem udało nam się oszukać system i agenta ubezpieczeniowego, to w przypadku zaistnienia konieczności wypłaty odszkodowania, możemy być pewni, że wszystko jeszcze raz zostanie dokładnie sprawdzone i nasze oszustwo wyjdzie na jaw, co będzie miało dla nas poważne konsekwencje finansowe, a może także wiązać się będzie z zarzutami natury karnej.

Istotna kwestia

Praca z kalkulatorem wymaga zatem podawania prawdziwych danych, związanych z nami oraz pojazdem, który będzie podlegał ubezpieczeniu. System zapyta nas o wiele zmiennych takich jak data urodzenia, czas, od kiedy mamy prawo jazdy, stan cywilny, a także w zakresie samego samochodu. Będziemy musieli podać markę, model pojazdu, a także wpisać moc silnika. Wszystko to wpłynie na wysokość składki na ubezpieczenie, jaką będziemy zmuszeni zapłacić.