Kredyt samochodowy. Wymagane dokumenty

Kredyt samochodowy to idealne rozwiązanie, kiedy musimy wymienić swój zasłużony pojazd na inny, a nie mamy wystarczającej ilości gotówki.

 

Aby podjąć takie zobowiązanie, musimy jednak wyposażyć się w większą ilość dokumentów niż przy kredycie gotówkowym. Przede wszystkim musimy posiadać dowód osobisty, który od razu ustala granicę wiekową dla osób zainteresowanych otrzymaniem kredytu. W grupie docelowej znajdują się tylko osoby dorosłe, które posiadają wymieniony dokument. Dowód zawiera kluczowe dla banku dane osobowe kredytobiorcy takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, dokładny adres zamieszkania, zdjęcie, imiona rodziców oraz numery dokumentu, które posłużą do zidentyfikowania naszej tożsamości. W sytuacji, jeśli będziemy chcieli zaciągnąć kredyt o wysokiej wartości, to musimy być przygotowani na to, że bank zażąda od nas dodatkowego dokumentu, który będzie potwierdzał naszą tożsamość. Może to być paszport lub prawo jazdy. W ostateczności bank może uhonorować nawet legitymację studencką. W każdym z wymienionych dokumentów znajdziemy wymagane dane, czyli imię, nazwisko oraz numer PESEL.

 

Oczywiście musimy też przygotować wszelkie dokumenty, które zweryfikują osiągane przez nas dochody. W przypadku, jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę musimy przedstawić oświadczenie odnośnie do źródeł i wysokości zarobków bądź zaświadczenie z miejsca pracy. Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, to należy mieć ze sobą wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, regon, NIP, a także zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu płatnościami.

 

Inaczej niż w przypadku kredytu gotówkowego donieść też musimy dokumenty dotyczące kredytowanego samochodu. Ważna jest kserokopia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu. Zaświadczenie z sądu o braku wpisu pojazdu w rejestrze zastawów, a także dokumenty dotyczące zakupu samochodu. Może to być umowa kupna-sprzedaży potwierdzająca dokonaną transakcję oraz numer konta sprzedającego. Musimy bowiem mieć świadomość, że bank nie przekażę nam środków finansowych, ale osobiście dokona przelewu środków.

Polecane  Kredyty samochodowe – dokumenty