Kredyty samochodowe – dokumenty

Kredyty samochodowe są dużo korzystniejsze pod względem finansowym niż zwykłe kredyty gotówkowe. Jednak aby je uzyskać, musimy dostarczyć większą liczbę dokumentów.

Przede wszystkim musimy przedstawić dokumenty dotyczące kredytobiorcy. Będzie to dowód osobisty, który od razu ustala granicę wiekową dla osób zainteresowanych otrzymaniem kredytu. W grupie docelowej znajdują się tylko osoby dorosłe, które posiadają wymieniony dokument. Dodatkowo znajdują się w nim niezbędne dane w postaci imiona, nazwiska, a także numeru PESEL, dokładnego adresu zamieszkania, zdjęcia, imiona rodziców oraz numery dokumentu, które posłużą do zidentyfikowania naszej tożsamości. Czasami bank zażąda przedstawienia drugiego dokumentu tożsamości. Możemy wtedy dostarczyć paszport, prawo jazdy, ewentualnie legitymację studencką. Najważniejsze jest to, żeby w dokumencie znalazł się PESEL. Niestety niezbędne będą też dokumenty, które potwierdzą wysokość naszych dochodów. W przypadku umowy o pracę należy przedstawić bankowi oświadczenie odnośnie do źródeł i wysokości zarobków bądź zaświadczenie z miejsca pracy. Podobnie, gdy kredytobiorcą jest osoba prowadząca własną działalność gospodarczą. Ten musi też przedstawić zaświadczenia, że nie zalega ze składkami oraz podatkami.

O ile te dokumenty wystarczałyby, jeśli chcielibyśmy wziąć kredyt gotówkowy, to w przypadku kredytu samochodowego musimy jeszcze przynieść dokumenty dotyczące kredytowanego samochodu. Przede wszystkim jest to kserokopia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu. Musimy bowiem pamiętać, że kredyt udzielany jest nie tyle na właściciela ile na dany samochód. Bank musi wiedzieć jaki samochód chcemy kupić, bo ten stanowi zabezpieczenie kredytu. Dlatego na przykład, gdy samochód jest bardzo stary lub bank podejrzewa, że ma zły stan techniczny, to może nam odmówić udzielenia kredytu. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze zaświadczenia z sądu o braku wpisu pojazdu w rejestrze zastawów oraz dokumenty dotyczące zakupu samochodu. Może to być umowa kupna-sprzedaży, a w przypadku kiedy kupujemy auto od dealera, to także faktura.

Więcej o kredytach samochodowych dowiesz się ze strony https://www.santanderconsumer.pl/kredyty-samochodowe/kredyt-na-samochod-uzywany,10.html