Podstawowe informacje o kredytach samochodowych

Warto zacząć od tego, że każdy kredyt samochodowy jest tak zwanym kredytem celowym, a co za tym idzie, konieczne jest wydatkowanie całości lub określonej części przyznanych środków zgodnie z określonym celem. Bank może zastosować tutaj dwa zasadnicze podejścia. Po pierwsze, środki z kredytu samochodowego mogą nie być udostępniane bezpośrednio kredytobiorcy, a od razu przekazane podmiotowi, w tym także osobie fizycznej, która pojazd sprzedaje.

 

Podstawowe informacje o kredytach samochodowychNie ma wtedy ryzyka wydatkowania środków niezgodnie z ich przeznaczeniem. Innym podejściem jest konieczność udokumentowania przez kredytobiorcę wydania środków, zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku kredytów samochodowych raczej dotyczyć będzie to tak zwanych dodatkowych środków, które udzielane są ponad wartość pojazdu. Nie zawsze bowiem kredyt samochodowy udzielany jest tylko o wyłącznie na kupno samego pojazdu.

Ze środków z kredytu samochodowego pokryć można także inne, dodatkowe wydatki związane z zakupem samochodu. Typowe są tutaj koszty transportu pojazdu kupionego za granicą, czy też konieczność przystosowania pojazdu do wykonywania określonych zadań. Tutaj, kwestia ta zdecydowanie częściej dotyczyć będzie firm. Bank może udzielić kredytu samochodowego nie tylko na zakup samochodu osobowego ale także innego, nawet specjalistycznego pojazdu. Można wręcz spotkać się z sytuacjami, gdy kredyt samochodowy oferowany jest także na zakup maszyn rolniczych. Inną często poruszaną kwestią jest możliwość zakupienia w ten sposób pojazdu używanego, co jest jak najbardziej dopuszczane w ofercie coraz większej liczby banków.

Wiek pojazdu może jednak wpływać na warunki kredytowania, a bank może też wprowadzać w tym względzie pewne ograniczenia, dotyczące na przykład maksymalnego dopuszczalnego wieku pojazdu, którego zakup zdecyduje się kredytować. Ważnym aspektem jest także to czy bank zdecyduje się na ustanowienie zastawu na kupowany pojazd, a jeśli tak to w jaki sposób zastaw ten będzie przez bank ustanowiony. Od tego zależą bowiem dodatkowe formalności związane z kredytem, a czasem także i koszty.

Polecane  Poznaj najpopularniejsze rodzaje kredytów samochodowych

Więcej informacji o kredytach samochodowych znajdziesz na: https://www.santanderconsumer.pl/kredyty-samochodowe/