Podatek od zakupu samochodu

Planujesz kupno auta z salonu, od innej osoby fizycznej, a może z komisu? Sprawdź, czy będziesz musiał zapłacić podatek.

Kupno samochodu skutkuje koniecznością dopełnienia określonych formalności. Nowy właściciel musi zawrzeć obowiązkową umowę ubezpieczenia OC, zarejestrować pojazd w wydziale komunikacji, a nierzadko także odprowadzić należny podatek.

Podatek od zakupu samochodu — kiedy trzeba go opłacić?

Uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest konieczne, jeśli kupiłeś auto od innej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Transakcja podlega obowiązkowi uiszczenia PCC, jeśli w momencie zakupu:

  • auto znajdowało się w Polsce;
  • auto znajdowało się za granicą, ale kupujący mieszka w Polsce i w Polsce zawarł umowę sprzedaży pojazdu.

Stawka PCC od kupna samochodu wynosi obecnie 2% jego wartości.

Przykład.

Jeśli zapłaciłeś za auto 30 000 zł, w ramach PCC będziesz musiał odprowadzić do urzędu kwotę 600 zł (30 000 x 0,02).

Jeśli jednak kupiłeś auto w okazyjnej cenie, podstawą naliczenia podatku powinna być wartość rynkowa auta.

Adamowi wyjątkowo zależało na szybszej sprzedaży i zdecydował się sprzedać pojazd nie za 30 000, lecz za 25 000 zł. Dla Krzysztofa, który kupił pojazd, podstawą naliczenia podatku powinna być kwota 30 000 zł.

Jeśli w celu obniżenia wartości podatku celowo zaniżysz figurującą w umowie wartość samochodu, urząd może ją zakwestionować. Będzie miał na to aż 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeśli tak się stanie, naliczy podatek od realnej wartości rynkowej pojazdu. Jeśli różnica w wartości będzie naprawdę duża, możesz ponieść odpowiedzialność karno-skarbową.

Jak opłacić PCC od kupna samochodu?

Jeśli transakcja kupna auta jest opodatkowana podatkiem PCC, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy musisz wypełnić i dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla swoje miejsca zamieszkania deklarację PCC-3. Aby wypełnić dokument, będziesz potrzebował: swojego numeru PESEL lub NIP, marki i modelu pojazdu, numeru nadwozia, roku produkcji, przebiegu i wyliczonej kwoty podatku. PCC-3 możesz wysłać pocztą, dostarczyć osobiście lub wysłać do urzędu online. Na podstawie deklaracji będziesz musiał opłacić podatek. Należną kwotę możesz przelać na konto urzędu skarbowego lub zapłacić w kasie.

Jakie konsekwencje czekają właściciela auta, który nie opłaci PCC?

Brak wypełnienia deklaracji PCC-3 i uiszczenia podatku od zakupu samochodu może być potraktowane jako wykroczenie, a nawet przestępstwo skarbowe i skutkować dotkliwymi dla portfela karami finansowymi. Jeśli zorientowałeś się, że zapomniałeś dopełnić tego obowiązku, możesz złożyć w urzędzie skarbowym tzw. czynny żal. Przyznając się do popełnionego błędu i deklarując zapłatę podatku wraz z należnymi odsetkami, możesz uniknąć poważniejszych konsekwencji swojego zaniedbania.

Kiedy nie trzeba opłacać podatku PCC od kupna samochodu?

Odprowadzanie podatku PCC nie jest konieczne, jeśli kupiłeś samochód z salonu, z komisu lub od przedsiębiorcy, sprzedaż odbywa się na podstawie faktury VAT (lub VAT marża).

Ważne: jeśli kupiłeś auto w komisie, ale komis nie jest sprzedawcą, a jedynie pośrednikiem między stronami (a sprzedającym jest osoba fizyczna), będziesz zobowiązany do odprowadzenia PCC.

Będziesz zwolniony z opłacenia podatku PCC także w następujących przypadkach:

  • Kupiłeś auto od innej osoby fizycznej, a jego wartość nie przekroczyła 1000 zł. Co ważne — zgodnie z ustawą kwota odnosi się do realnej wartości auta, a nie sumy, która została wpisana na umowie sprzedaży.

Jeśli pan Paweł zapłacił za auto 900 zł, jednak jego rynkowa wartość to 1500 zł, będzie musiał wypełnić PCC-3 i uiścić podatek od kupna samochodu.

  • Kupiłeś auto za granicą i tam też zawarłeś umowę, a samochód nie jest zarejestrowany w Polsce.

Pan Marcin poleciał służbowo za granicę. „Przy okazji” okazało się, że jeden z jego partnerów biznesowych ma do sprzedania auto, które mężczyzna planował kupić w Polsce. Kupując samochód od obcokrajowca i zawierając umowę za granicą, pan Marcin nie musi płacić PCC.

  • Jesteś osobą z niepełnosprawnością i kupiłeś pojazd na własny użytek. Aby skorzystać ze zwolnienia potrzebne będzie orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bez względu na rodzaj schorzenia) lub orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Z powodu dysfunkcji pan Roman ma orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Jeśli zechce kupić auto na własny użytek, nie zapłaci podatku PCC – bez względu na wartość i źródło zakupu pojazdu.

Podatek od kupna samochodu — podsumowanie

Poniższa tabela precyzyjne ilustruje, w jakich okolicznościach należy zapłacić podatek od kupna samochodu, a kiedy kupujący jest z niego zwolniony.

Źródło zakupu PCC (TAK/NIE)
Salon samochodowy NIE. Kupujący pokrywa jedynie podatek VAT wliczony w cenę auta
Komis samochodowy (jeśli jest właścicielem) NIE
Komis samochodowy (jeśli jest pośrednikiem pomiędzy sprzedającym – osobą fizyczną a kupującym) TAK
Kupiony od przedsiębiorcy na fakturę VAT NIE. Kupujący pokrywa jedynie podatek VAT wliczony w cenę auta
Osoba prywatna – obcokrajowiec (umowa zawarta w Polsce) TAK
Osoba prywatna – obcokrajowiec (umowa zawarta za granicą, auto niezarejestrowane w Polsce) NIE. Kupujący pokrywa podatek akcyzowy.
Osoba prywatna – Polak (umowa zawarta w Polsce) TAK
Dowolne, jeśli wartość auta jest niższa niż 1000 zł NIE
Dowolne, jeśli auto na własny użytek kupuje osoba z niepełnosprawnością NIE

 

Źródło:

  • https://rankomat.pl/samochod/podatek-od-kupna-samochodu-kto-i-kiedy-musi-zaplacic