Jak działa leasing bez wpłaty własnej? Czy się opłaca?

Leasing to opcja zarezerwowana dla tych, którzy bez inwestowania własnych środków i zaciągania kredytu chcą sfinansować zakup sprzętu i urządzeń, a także samochodów niezbędnych do tego, by móc prowadzić i rozwijać własną firmę. Ze względu na stosunkową łatwość ubiegania się o przyznanie kredytu, niewielki zakres formalności, krótki czas decyzji i atrakcyjne warunki, coraz więcej osób rozważa skorzystanie z opcji leasingu. Pytanie tylko, czy jest to forma dobra dla każdego? Czy każdy może skorzystać z leasingu, nawet jeśli nie dysponuje wkładem własnym? Pora przekonać się, na jakich zasadach przyznawany jest leasing i czy leasing bez wkładu własnego jest opłacalny.

Kiedy warto skorzystać z leasingu?

Leasing to forma finansowania zakupu nowych pojazdów, maszyn i urządzeń łącząca w sobie elementy kredytu i dzierżawy, która przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców. Dzięki skorzystaniu z leasingu można zmodernizować lub poszerzyć działalności firmy bez inwestowania własnych środków czy też obciążania jej kredytem. To dość popularna wśród przedsiębiorców forma finansowania różnego rodzaju środków stałych, niezbędnych dla prowadzonej działalności. To, co ją wyróżnia, to proste i czytelne zasady, korzystne warunki i stosunkowo niewielki zakres formalności, jakich musi dopełnić potencjalny leasingobiorca, by móc liczyć na pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku. O przyznanie leasingu może ubiegać się każda firma bez względu na profil prowadzonej działalności. Warunkiem jest jednak funkcjonowanie firmy przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. Od tej zasady jest jednak dopuszczalny wyjątek.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją firmę przez okres krótszy niż sześć miesięcy, wciąż mogą skorzystać z korzystnej opcji, jaką jest leasing, aby jednak ich wniosek został rozpatrzony pozytywnie, poza dostarczeniem leasingodawcy kompletu zaświadczeń umożliwiających dokonanie oceny zdolności finansowej firmy, muszą dodatkowo wykazać stosowne zabezpieczenie, którym może być m.in. hipoteka pod nieruchomość, weksel lub ustanowiony poręczyciel. Z rozwiązania tego mogą skorzystać również ci właściciele firm, którzy prowadzą działalność osiągającą niewystarczającą zdolność finansową.

Zasady leasingu

Zasady działania leasingu są niezwykle proste. Jak już wspomniano, łączą one elementy tradycyjnego kredytu gotówkowego z elementami dzierżawy. W praktyce oznacza to, że leasingobiorca otrzymuje możliwość korzystania ze środka stałego (samochód, sprzęt lub maszyna) w zamian za co jest on zobowiązany do uiszczania kolejnych rat – opłat za jego użytkowanie. Ich wysokość uzależniona jest między innymi od rodzaju owego środka oraz długości trwania umowy leasingowej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w trakcie jej obowiązywania właścicielem środka będącego przedmiotem leasingu pozostaje leasingodawca. Dopiero po zakończeniu umowy i weryfikacji uregulowania kolejnych rat leasingu, leasingobiorca może starać się o wykup z leasingu samochodu, maszyny lub sprzętu. Najczęściej jest to bardzo atrakcyjna opcja, która pozwala zakupić sprawdzony już przedmiot w korzystnej cenie (zazwyczaj jest ona znacznie niższa niż wartość rynkowa danego przedmiotu). Dodatkowo leasingobiorca może liczyć na dodatkowe zniżki za bezproblemową spłatę należności czy też za deklarację chęci wykupu leasingu jeszcze przed podpisaniem umowy.

Wkład własny w leasingu – czy da się go ominąć?

Wpłata określonej wysokości wkładu własnego to jeden z czynników, który w bezpośredni sposób wpływa na pozostałe warunki leasingu, w tym również na wysokość miesięcznych rat, a także koszt wykupu środka stałego z leasingu. Pomimo tego, że leasing bez wpłaty własnej jest możliwy, a opcja ta dostępna jest w propozycjach wielu banków i instytucji udzielających leasingu, przed podjęciem decyzji o jego wnioskowanie warto dobrze się zastanowić. Należy pamiętać, iż brak wkładu własnego zazwyczaj oznacza wyższą comiesięczną ratę leasingową, co może przyczyniać się do trudności w spłacie należności i zwiększać ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją braku wkładu własnego jest również wyższa cena, którą leasingobiorca będzie musiał ponieść wtedy, kiedy będzie chciał wykupić środek trwały będący przedmiotem leasingu.

Leasing bez wpłaty własnej z pewnością jest atrakcyjną propozycją dla tych, którzy nie posiadają wystarczających środków, by móc ową wpłatę uiścić. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie muszą oni bowiem rezygnować z marzeń o rozwoju prowadzonej działalności ani obciążać firmy kredytem. Trzeba jednak liczyć się z konsekwencjami podjęcie takiej decyzji. Z leasingu bez wpłaty własnej bez obaw mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność osiągającą wysokie dochody oraz ci, którzy nie planują wykupu leasingu. Wówczas rezygnacja z wpłaty własnej będzie dla nich korzystnym rozwiązaniem. Właściciele firm, które osiągają niższe dochody, również mogą wykorzystać leasing bez wkładu własnego, jednak wówczas powinni znaleźć metodę na obniżenie kolejnych miesięcznych rat, na przykład poprzez wydłużenie okresu leasingu (maksymalny okres leasingu pozwala zmniejszyć wysokość miesięcznych rat).

Leasing bez wpłaty własnej – co warto wiedzieć?

Leasing bez wpłaty własnej to propozycja, którą posiada w swojej ofercie duża część leasingodawców. Przeznaczona jest dla tych osób, które z różnych względów nie chcą ponosić wysokich kosztów w momencie zawierania umowy leasingu. Skorzystanie z tego rozwiązania pomaga uniknąć zamrożania środków, które można przeznaczyć na przykład na dalszy rozwój firmy. Leasing bez wpłaty własnej dedykowany jest tym przedsiębiorców, którzy prowadzą dobrze prosperujące firmy, wykazujące wysoką zdolność finansową. Ważnym warunkiem, który umożliwia skorzystanie z leasingu bez wpłaty własnej, jest staż firmy. Najczęściej nie może być on krótszy niż dwanaście miesięcy. Opcja leasingu bez wkładu własnego bez wątpienia ma wiele zalet, choć wiąże się także z następstwami finansowymi dotyczącymi wyższych kosztów zarówno kolejnych miesięcznych rat leasingu, jak i jego wykupu.

Źródła

  • https://www.totalmoney.pl/artykuly/78107,leasing,leasing—jak-to-dziala,1,1
  • https://vleasing.pl/leasing-bez-wplaty-wlasnej/
  • https://leasing.sos.pl/blog/warunki-leasingu/