Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać leasing?

Leasing to niezwykle popularna forma finansowania, która przede wszystkim przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Jego zaletą jest możliwość optymalizacji podatkowej, ale nie tylko.

Leasing w wielu przypadkach staje się sposobem na poszerzenie prowadzonej działalności, jej wsparcie i modernizację poprzez zakup nowych maszyn, urządzeń i samochodów. O przyznanie leasingu może ubiegać się każda firma, bez względu na profil swojej działalności. Pytanie tylko, jakie warunki musi spełnić, aby jej wniosek o przyznanie leasingu został rozpatrzony pozytywnie? Sprawdźmy to!

Jak działa leasing?

Pod pojęciem leasingu należy rozumieć rodzaj stosunków cywilnoprawnych, które dotyczą podmiotu finansującego (in. leasingodawcy) oraz podmiotu korzystającego z leasingu (in. leasingobiorcy). Na podstawie zawieranej pomiędzy oboma podmiotami umowy leasingobiorca może korzystać z przedmiotu, którego dotyczy owa umowa przez okres w niej zawarty, w zamian za systematyczną spłatę kolejnych rat w określonej wysokości. Przedmiotem leasingu zgodnie z obowiązującym prawem mogą być nieruchomości, obiekty inwestycyjne oraz konsumpcyjne. Z takiej formy finansowania najczęściej korzystają przedsiębiorcy, którzy chcą poszerzać lub usprawniać prowadzoną działalność, na przykład poprzez powiększenie swojego taboru, zakup nowego sprzętu lub maszyn, i nie chcą w tym celu zaciągać kredytu, który stanowiłby obciążenie finansowe firmy. Maksymalny okres leasingu wynosi 5 lat. Jednak najczęściej umowy leasingowe podpisywane są na 2 – 3 lata, gdyż jest to okres najkorzystniejszy dla leasingobiorców.

Leasing dla przedsiębiorców a leasing konsumencki

W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszy się leasing konsumencki, z którego mogą skorzystać osoby prywatne, nieprowadzące działalności. Przedmiotem leasingu najczęściej są samochody. I to właśnie ta forma finansowania jest najbardziej popularna. Pozwala bowiem ograniczyć koszty zakupu nowego pojazdu, które w zależności od marki samochodu, jego wieku oraz stanu licznika mogą być bardzo wysokie. Rozwiązanie to wydaje się dla dużej liczby osób atrakcyjną alternatywą dla kredytu gotówkowego czy też samochodowego, który często bywa sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Leasing samochodowy tak naprawdę łączy w sobie cechy dzierżawy oraz kredytu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że samochód będący przedmiotem leasingu przez czas obowiązywania umowy nie staje się własnością leasingobiorcy, ale pozostaje własnością leasingodawcy. Zostaje on wyłącznie udostępniony na określony czas osobie, która z niego korzysta. Po upływie czasu zawartego w zapisie umowy możliwy jest zakup samochodu z leasingu. Wartość samochodu po wygaśnięciu leasingu jest zazwyczaj dużo niższa niż wartość rynkowa samochodu, jest to więc atrakcyjna opcja nabycia pojazdu, z której decyduje się skorzystać wielu leasingobiorców. Dodatkowo wyrażenie chęci zakupu pojazdu po wygaśnięciu umowy, często pozwala wynegocjować jeszcze bardziej atrakcyjne warunki zakupu pojazdu. Leasing w przypadku przedsiębiorców i prywatnych konsumentów odbywa się na bardzo zbliżonych zasadach.

Warunki leasingu

Warunki leasingu są przejrzyste i czytelne. W odróżnieniu od kredytu są też łatwiejsze do spełnienia i wymagają mniejszego zakresu formalności. Pochłaniają też zdecydowanie mniej czasu. O przyznanie leasingu dla przedsiębiorców może ubiegać się każda firma bez względu na zakres prowadzonej działalności, o leasing konsumencki zaś każda osoba prywatna. Warunki leasingu najczęściej dotyczą zdolności kredytowej. Jej oceny dokonuje leasingodawca w szybki i stosunkowo prosty sposób. Przedsiębiorca najczęściej zobowiązany jest do przedstawienia podstawowych dokumentów pozwalających leasingodawcy ocenić stopień ewentualnego ryzyka. Należą do nich zazwyczaj:

  • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów,
  • deklaracje podatkowe,
  • bilans zysków i strat (w przypadku spółek handlowych).

Wymienione dokumenty są łatwo dostępne. Można dostarczyć je także drogą mailową, co dodatkowo ułatwia i przyspiesza całą procedurę. Są one niezbędne do tego, aby instytucja udzielająca leasingu mogła ocenić zdolność finansową leasingobiorcy. Warto jednak w tym miejscu nadmienić, iż ocena ta jest zdecydowanie łagodniejsza, niż ma to miejsce w przypadku ubiegania się o przyznanie kredytu, co jest sporym ułatwieniem zwłaszcza dla tych osób, które wykonują tzw. wolny zawód. Do jej dokonania nie potrzeba dodatkowych zaświadczeń, których dostarczenia bardzo często wymaga się w przypadku ubiegania się o kredyt. Mowa tu chociażby o biznesplanie czy też ustanowieniu stosowanego zabezpieczenia.

Podczas rozpatrywania umowy leasingowej pod uwagę brany jest również staż funkcjonowania działalności. Prowadzenie przedsiębiorstwa przez określony czas (zazwyczaj wynosi on minimum 6 miesięcy) jest jedynym z warunków udzielenia leasingu, choć od zasady tej dopuszczalne są wyjątki. Mowa tu o ustanowieniu zabezpieczenia dla leasingodawcy w postaci hipoteki pod nieruchomość, blokady na rachunku, ustanowieniu poręczyciela, gwarancji odkupu oraz weksla. Wykorzystując to rozwiązanie, o przyznanie leasingu mogą ubiegać się także ci przedsiębiorcy, którzy swoją działalność prowadzą przez okres krótszy niż 6 miesięcy lub też nie są w stanie wykazać odpowiedniej zdolności finansowej. Dzięki niemu leasingodawca jest w stanie zaproponować im korzystniejsze warunki leasingu.

Leasing – czy warto?

Korzystanie z leasingu bez względu na to, czy jest to leasing dedykowany przedsiębiorcom, czy też leasing konsumencki, bez wątpienia ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala uniknąć obciążenia tradycyjnym kredytem, którego spłata w zależności od wysokości mogłaby potrwać wiele lat. Leasing umożliwia korzystanie z często niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności maszyn, urządzeń i pojazdów. Dla osób prywatnych jest sposobem na użytkowanie nowego samochodu na bardzo korzystnych warunkach. Po wygaśnięciu umowy można zdecydować się na wykup samochodu z leasingu w atrakcyjnej cenie. Dlatego jeśli ktoś nie posiada wystarczających środków lub też nie chce inwestować wszystkich swoich oszczędności, ewentualnie wspomagając swój budżet kredytem, z całą pewnością powinien rozważyć skorzystanie z leasingu.

Źródło

  • https://www.totalmoney.pl/artykuly/78107,leasing,leasing—jak-to-dziala,1,1