Rodzaje leasingu samochodowego: poznaj różne opcje finansowania pojazdu

Czy wiesz, na czym polega leasing samochodowy i jakie są rodzaje leasingu samochodowego? Dowiedz się, jakie możliwości finansowania zakupu auta są do Twojego wyboru. Zapraszamy do lektury naszego poradnika!

Czym właściwie jest leasing samochodowy?

Szukając sposobów na zakup samochodu, często decydujemy się na poszukiwanie skutecznego finansowania. Jedną z możliwości jest kredyt samochodowy, wiele osób decyduje się jednak na leasing, który niezaprzeczalnie ma co najmniej kilka mocnych stron – tym bardziej że do Twojej dyspozycji jest kilka rodzajów leasingu. W pierwszej kolejności trzeba jednak zapoznać się z tym, czym właściwie jest leasing.

Otóż leasing to nic innego, jak stosunek cywilnoprawny, na mocy którego leasingodawca przekazuje leasingobiorcy do użytkowania wybrany przedmiot, a w zamian otrzymuje zapłatę. Biorąc pod uwagę rodzime prawo podatkowe, wyróżnia się leasing operacyjny i leasing finansowy. W chwili, gdy umowa leasingowa wygaśnie, leasingobiorca otrzymuje możliwość wykupu przedmiotu za określoną wcześniej kwotę. Leasing najczęściej kojarzy się z leasingiem samochodu, warto jednak wiedzieć, że przedmiotem leasingu mogą być również ciągniki siodłowe, maszyny i sprzęt rolniczy, maszyny budowlane, pojazdy budowlane czy maszyny produkcyjne.

Jakie są rodzaje leasingu?

Przeglądając dostępne możliwości, z pewnością szybko zauważysz, że do Twojej dyspozycji są różnorodne rodzaje leasingu. Najczęściej wyróżnia się dwa podstawowe leasingi, czyli leasing operacyjny i leasing finansowy, natomiast jeżeli stroną umowy będzie konsument, wtedy pojawia się leasing konsumencki. W pierwszej kolejności zajmijmy się leasingiem operacyjnym i finansowym.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny czasem określa się również leasingiem usługowym. Na jego mocy leasingobiorca zyskuje możliwość dopisania do kosztów uzyskania przychodu wszystkich wydatków związanych z umową leasingową, a zatem również np. czynszu inicjalnego, rat, przeglądów pojazdu czy wydatków na paliwo. Co więcej, w takiej formie finansowania przedmiot leasingu przez cały czas trwania umowy pozostaje w ewidencji środków trwałych finansującego, zatem to on ma prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W momencie, gdy okres trwania leasingu dobiegnie końca, leasingobiorca może, ale nie musi wykupić samochód w cenie, która została wcześniej ustalona w umowie. Zazwyczaj jest to oczywiście kwota preferencyjna w stosunku to stawek rynkowych. W tym miejscu trzeba podkreślić, że do każdej raty w leasingu operacyjnym doliczany jest podatek VAT, przez co ciężar spłaty tego podatku rozkłada się na dłuższy czas. Umowa musi być zawarta na co najmniej 40% czasu amortyzacji środka trwałego, natomiast suma opłat pomniejszona o podatek VAT musi być co najmniej taka, jak wartość początkowa środka trwałego.

Leasing finansowy

Pora przejść do leasingu finansowego, który pod wieloma względami jest dość zbliżony do zwykłego kredytu samochodowego. W trakcie obowiązywania umowy właścicielem pojazdu jest korzystający i to on może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a także może do ewidencji środków trwałych wpisać przedmiot leasingu. Oprócz tego leasingobiorca może wpisywać do kosztów tylko część odsetkowej raty, a także z góry opłacić podatek VAT. W chwili, gdy umowa leasingowa ustanie, leasingobiorca pozostaje jedynym właścicielem przedmiotu. Taka umowa musi trwać co najmniej 12 miesięcy, zwykle jest zresztą zawierana na dłużej.

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki, jak słusznie wskazuje nazwa, przeznaczony jest dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W swojej istocie łączy on cechy leasingu finansowego, wypożyczenia auta oraz jego wynajmu. W ramach leasingu konsumenckiego możesz wziąć samochód w leasing bez prowadzenia działalności gospodarczej i przeznaczania na ten cel jednorazowo dużej kwoty. Z drugiej strony im wyższa będzie wpłata początkowa, tym niższe raty będziesz płacić później. Wraz z zakończeniem leasingu konsumenckiego możesz wykupić auto lub wymienić je na inne poprzez zawarcie kolejnej umowy.

Leasing zwrotny

Od pewnego czasu na popularności zyskuje jeszcze jedna forma leasingu – leasing zwrotny. To swoista forma refinansowania poprzez leasing. Za pomocą leasingu zwrotnego leasingobiorca otrzyma środki finansowe za sprzedaż pojazdu do firmy leasingowej, jednocześnie zachowując prawo do użytkowania pojazdu. W ramach użytkowania pojazdu w dalszym ciągu uiszczane są okresowe płatności leasingowe.

Kiedy warto wybrać leasing?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że przed podjęciem jakichkolwiek decyzji należy zapoznać się z dostępnymi możliwościami, aby wybrać wariant najlepszy dla siebie. W wielu sytuacjach leasing jest bardzo korzystną formą finansowania, którą w sposób szczególny poleca się przedsiębiorcom. Mogą oni bowiem część lub nawet wszystkie opłaty leasingowe wpisać do kosztów uzyskania przychodów i tym samym obniżyć wysokość zobowiązań wobec fiskusa. A na koniec umowy leasingowej masz do dyspozycji różne możliwości co do przyszłości auta.

Weź też pod uwagę, że nie ma jednej, najlepszej formy leasingu. Wszystko zależy od Twojej aktualnej sytuacji, możliwości i preferencji. Na szczęście wybór jest naprawdę duży – tym bardziej że w różnych bankach czy innych instytucjach czekają na Ciebie leasingi o nieco innych parametrach. Przed podpisaniem umowy zapoznaj się z jej wszystkimi zapisami – w ten sposób zminimalizujesz ryzyko zawarcia niekorzystnej transakcji.

Źródła:

  1. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-leasing-operacyjny-a-leasing-finansowy-podstawowe-roznice
  2. https://www.fmleasing.pl/porady/rodzaje-leasingu
  3. https://www.money.pl/gospodarka/leasing-w-polsce-jakie-sa-podstawowe-rodzaje-leasingu-6834891027266208a.html
  4. https://obliczleasing.pl/rodzaje-leasingu/
  5. https://go-auto.pl/blog/post/jakie-sa-rodzaje-leasingu
  6. https://www.totalmoney.pl/artykuly/8759,leasing,rodzaje-leasingu,1,1
  7. https://www.czerwona-skarbonka.pl/co-to-jest-leasing-definicja-i-odmiany/