leasing konsumencko co to

Leasing konsumencki to leasing stworzony z myślą o osobach fizycznych. W artykule wyjaśnimy, czym jest i jak działa w praktyce. Podpowiemy także, dlaczego warto po niego sięgnąć.

Leasing jest nowoczesną formą finansowania środków trwałych. Wbrew obiegowej opinii mogą korzystać z niego nie tylko przedsiębiorcy, ale także klienci indywidualni — osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Taką możliwość mają od 2011, dzięki wprowadzeniu w życie I ustawy deregulacyjnej.

Czym jest leasing konsumencki?

Leasing konsumencki zwany także leasingiem osobistym jest rodzajem umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Zgodnie z jej zapisami na określony okres leasingodawca udostępnia leasingobiorcy pojazd. Obowiązkiem leasingobiorcy jest korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem i comiesięczne regulowanie rat leasingowych. Przedmiotem umowy leasingu konsumenckiego może być zarówno nowe, jak i używane auto.
Co jednak ważne — każdy leasingodawca stosuje własne wymagania dotyczące wieku i źródła pochodzenia finansowanego pojazdu. Taka konstrukcja pozwala znacząco ograniczyć ryzyko finansującego. Jeśli auto będzie stosunkowo młode i w dobrym stanie technicznym, w przypadku braku spłaty rat lub po zakończeniu umowy leasingodawca z powodzeniem je spienięży.

Kto może sięgnąć po leasing konsumencki?

 Leasing konsumencki to produkt dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, numer PESEL i dokument tożsamości. Niezbędnym warunkiem jest także posiadanie zdolności do terminowego regulowania rat. W zależności od konkretnego leasingodawcy oraz kwoty przedmiotu umowy leasingu do otrzymania finansowania niezbędne będzie dostarczenie wyłącznie dowodu tożsamości lub także dodatkowych dokumentów, które potwierdzą wysokość i źródło dochodu. Ograniczenie formalności do minimum jest możliwe dzięki specyficznej konstrukcji umowy leasingowej. Ze względu na fakt, że formalnym właścicielem przedmiotu pozostaje leasingodawca, w przypadku długich opóźnień w spłacie rat może on przejąć pojazd, spieniężyć go i w ten sposób pozyskać środki na spłatę zadłużenia. Jego ryzyko towarzyszące zawarciu umowy jest więc stosunkowo niewielkie.

Ile trwa umowa leasingu konsumenckiego?

 Umowa leasingu konsumenckiego, której przedmiotem jest auto osobowe, trwa z reguły 24, 36, 48 lub 60 miesięcy. W większości przypadków można zakończyć ją przed upływem tego terminu. Warunki i zasady wcześniejszego przerwania leasingu konsumenckiego regulują zapisy umowy.

Przedmiot umowy leasingu konsumenckiego

 Przedmiotem umowy leasingu konsumenckiego może być zarówno nowy, jak i używany pojazd. Co ważne jednak – każdy leasingodawca stosuje własne warunki dotyczące wieku i źródła pochodzenia leasingowanego auta. Jeśli rozważasz sięgnięcie po leasing konsumencki, przed podjęciem decyzji o wyborze leasingodawcy koniecznie się z nimi zapoznaj. Zwłaszcza jeśli chcesz, by przedmiotem umowy było nie najmłodsze już auto.

Leasing konsumencki — co po zakończeniu umowy?

Po jej zakończeniu leasingobiorca może wykupić auto na własność lub zwrócić leasingodawcy użytkowane auto. Jeśli podejmie taką decyzję, może podpisać kolejną umowę leasingu (np. taką, której przedmiotem będzie nowszy czy lepiej wyposażony pojazd) lub zrezygnować z jej zawarcia.

Leasing konsumencki — 6 powodów, dlaczego warto po niego sięgnąć

Oto 6 powodów, dlaczego warto sięgnąć po leasing konsumencki:
1. Możliwość użytkowania auta bez konieczności zakupu. Może się wydawać, że brak własności auta jest wadą leasingu konsumenckiego. Wszystko zależy jednak od punktu widzenia oraz oczekiwań użytkownika. Dla wielu osób możliwość kilkuletniego użytkowania auta, bez ponoszenia kosztów zakupy, konieczności ubezpieczenia (te obowiązki należą do leasingodawcy) czy obowiązków związanych ze zbyciem pojazdu, będzie ogromną zaletą.

  1. Duża elastyczność w zakresie przedmiotu finansowania. Przedmiotem umowy leasingu konsumenckiego może być auto nowe, używane, pochodzące z komisu, od innej osoby fizycznej, a nawet sprowadzane z zagranicy. Dzięki takiej formie finansowania będziesz mógł więc użytkować pojazd, o którym zawsze marzyłeś — nie wydając kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych na jego zakup.
  2. Możliwość wyeliminowania kosztów wstępnych. Zawarcie umowy leasingu konsumenckiego może wiązać się z konieczności uiszczenia opłaty wstępnej. Jeśli zależy Ci na tym, aby do minimum ograniczyć inwestycje środków własnych, poszukaj ofert leasingu 0%. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku musisz liczyć się z nieco wyższą miesięczną ratą.
  3. Niższe niż przy kredycie koszty miesięcznej raty. W ramach leasingu konsumenckiego nie spłacasz wartości całego auta, a jedynie jej część. Dzięki temu miesięczne raty są z reguły sporo niższe niż w przypadku kredytu samochodowego.
  4. Minimum formalności. Sięgnięcie po leasingu wiąże się ze zdecydowanie mniejszą ilością formalności niż wzięcie kredytu samochodowego. Bardzo często jedynym dokumentem, jaki musi dostarczyć wnioskujący, jest dokument tożsamości. Taka forma finansowania będzie więc strzałem w dziesiątkę dla osób, które chcą uniknąć papierologii i konieczności dostarczania stosu zaświadczeń.
  5. Elastyczne podejście leasingodawców. Większość leasingodawców umożliwia elastyczne kształtowanie zapisów umowy. Auto nowe czy używane? Leasing konsumencki bez wpłaty własnej czy z 30% wkładem? Umowa na 24 czy 36 miesięcy? Takie podejście pozwoli Ci dostosować zapisy umowy leasingowej do własnych potrzeb i możliwości finansowych.

Jak wynika z danych udostępnionych przez Związek Polskiego Leasingu, w pierwszym półroczu 2022 roku klienci indywidualni stanowili 0,7% wszystkich klientów firm leasingowych. Choć leasing konsumencki cieszy się w Polsce zdecydowanie mniejszą popularnością niż w krajach Europy Zachodniej, zainteresowanie taką formą finansowania z roku na rok rośnie. Wszystko za sprawą zmieniających się potrzeb konsumentów oraz coraz większej świadomości zalet towarzyszących takiej formie finansowania.

Źródło:

  • https://rankomat.pl/samochod/co-to-jest-leasing-konsumencki