refinansowania kredytu samochodowego

Leasing to obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów zakupu auta dla firm i działalności gospodarczej. Podczas korzystania z tej opcji często pojawia się pytanie, czy z racji na charakter tego zobowiązania leasing ma wpływ na zdolność kredytową. Okazuje się, że wiele zależy od rodzaju leasingu. A zatem: leasing a zdolność kredytowa – jak wpływa na nią takie zobowiązanie?

Czym jest leasing?

Leasing to rozwiązanie, na które decyduje się wiele polskich firm. Pod tym hasłem kryje się nic innego jak umowa cywilnoprawna pomiędzy leasingodawcą, czyli stroną finansującą, a leasingobiorcą, czyli osobą korzystającą.Leasing jako popularna forma finansowania pojazdów firmowych ma kluczowe zalety, takie jak minimalizacja formalności oraz możliwość dostosowania warunków umowy do potrzeb przedsiębiorstwa. Samochód można nabyć w leasingu finansowym, operacyjnym, jak i konsumenckim, który przybliża te korzyści osobom prywatnym.

Wprowadzenie leasingu konsumenckiego stanowi odpowiedź na potrzeby osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale pragną skorzystać z zalet leasingu. Dając możliwość korzystania z nowego samochodu bez pełnych obciążeń kredytowych, ten rodzaj leasingu zapewnia elastyczność oraz mniejsze obawy o zdolność kredytową.

Leasing można porównać do zakupów na raty lub wynajmu długoterminowego. Umowa zawierana jest na określony czas, a firma leasingowa oddaje w użytkowanie korzystającego dany towar, w zamian za co uiszcza on comiesięczną opłatę ustaloną w umowie.

Jakie są zatem różnice pomiędzy leasingiem a kredytem i leasingiem a zakupem na raty? Pierwsza i najważniejsza różnica dotyczy własności przedmiotu lub towaru. W przypadku leasingu jego właścicielem jest firma leasingowa, która jedynie wypożycza drugiej stronie swoją własność. W przypadku kredytu kredytobiorca staje się właścicielem towaru nabytego za środki przekazane przez bank, a następnie spłaca bankowi comiesięczne raty. Leasing często jest również droższy niż kredyt, jednak w wielu sytuacjach jest zdecydowanie łatwiejszy do uzyskania przez przedsiębiorcę. Leasing najczęściej dotyczy samochodów firmowych, dlatego zasadne jest posłużenie się takim przykładem. Ponieważ pojazd traktowany jest jako środek trwały, zarówno w przypadku kredytu, jak i leasingu rozlicza się go jako amortyzację. W leasingu możliwe jest jednak wliczenie takiego zakupu w koszty uzyskania przychodu. Jest to też rozwiązanie elastyczniejsze od kredytu, jeśli chodzi o zakończenie umowy. Wystarczy bowiem zwrócić towar firmie leasingowej. O ile wpływ spłacanego kredytu na zdolność kredytową jest raczej jasny, to z leasingiem sytuacja nie zawsze jest taka prosta.

Leasing a zdolność kredytowa

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy leasing ma istotny wpływ na zdolność kredytową, warto przyjrzeć się rodzajom leasingu. Pierwszy z nich to leasing operacyjny będący jednym z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców rozwiązań. Podpisując taką umowę, leasingobiorca nie staje się właścicielem towaru – jego właścicielem aż do momentu wykupu przez leasingobiorcę i zakończenia umowy jest firma leasingowa. Taki towar zostaje wpisany do bilansu leasingodawcy, a nie przedsiębiorcy. Z tego powodu leasing nie ma negatywnego wpływu na zdolność kredytową. Z drugiej strony konieczność spłaty comiesięcznych rat może zostać uznana przez daną instytucję finansową za zobowiązanie obniżające dochód firmy. Trzeba jednak zaznaczyć, że leasing operacyjny nie stanowi zobowiązania, o którym informację należałoby przekazać do Biura Informacji Kredytowej, i sposób rozpatrzenia takiej sytuacji zależy od danej instytucji finansowej.

Drugi wariant to leasing finansowy – w tym przypadku towar zalicza się do majątku leasingobiorcy. Co to oznacza w praktyce? Biorąc towar w leasing, należy wpisać go do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. Ponieważ wartość przedmiotu odpowiada kwocie leasingu, po zakończeniu umowy przedsiębiorca staje się właścicielem towaru. Dzięki temu, że już od zawarcia umowy leasingowej środki trwałe stają się aktywami leasingobiorcy, do kosztów uzyskania przychodu zalicza się jedynie odsetki rat i odpisy amortyzacyjne. Z tego względu leasing finansowy wpływa na zdolność kredytową w mniejszym stopniu niż leasing operacyjny.

Podczas rozpatrywania wpływu leasingu na zdolność kredytową, istotne jest, aby przedsiębiorcy rozumieli, jak leasing finansowy czy leasing operacyjny są postrzegane przez instytucje finansowe. Chociaż leasing nierejestrowany jest w BIK, miesięczne zobowiązania mogą wpłynąć na bieżący przepływ finansowy przedsiębiorstwa i w związku z tym być brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej.

 

Leasing a zdolność kredytowa w innym kontekście dotyka osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz nowych firm. W ich przypadku leasing może stanowić mniej obciążającą alternatywę dla kredytu, umożliwiając korzystniejsze warunki finansowe oraz pozostawiając otwarte możliwości uzyskania finansowania w przyszłości.

Zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci indywidualni mogą znaleźć w leasingu atrakcyjną opcję finansowania pojazdu, która oferuje nie tylko elastyczne warunki, ale także zachowuje zdolność kredytową dla przyszłych inwestycji. Niezależnie od wybranego rodzaju leasingu każdy przedsiębiorca lub osoba prywatna powinna rozważyć tę opcję w kontekście własnych potrzeb finansowych, przyszłych planów biznesowych oraz potencjalnego wpływu leasingu na swoją zdolność finansową.

Źródła:

 1. https://www.vivus.pl/moje-finanse/co-to-jest-i-na-czym-polega-leasing
 2. https://www.pkoleasing.pl/abc-leasingu/leasing-czy-kredyt-sprawdz-czym-roznia-sie-te-dwa-sposoby-finansowania-samochodu/#:~:text=R%C3%B3%C5%BCnice%20mi%C4%99dzy%20leasingiem%20a%20kredytem,za%20%C5%9Brodki%20przyznane%20przez%20bank.
 3. https://carsmile.pl/blog/czy-leasing-wplywa-na-zdolnosc-kredytowa
 4. https://www.autoefl.pl/pl/blog/leasing-a-zdolnosc-kredytowa-przedsiebiorstwa
 5. https://samochodowy-kredyt247.pl/czym-sie%cc%a8-rozni-leasing-od-kredytu-w-przypadku-samochodu/

 

FAQ

 1. Czy każdy może wziąć samochód w leasing?

Tak, leasing samochodu jest dostępny nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla osób prywatnych dzięki leasingowi konsumenckiemu. Ta forma finansowania, zakładając minimalne formalności, umożliwia użytkowanie nowego pojazdu bez konieczności pełnego obciążenia kredytowego, zachowując przy tym elastyczność umowy.

 1. Jakie są główne różnice między leasingiem a kredytem?

Najistotniejsza różnica między leasingiem a kredytem polega na wpisie w dowodzie rejestracyjnym. W leasingu samochód jest własnością firmy leasingowej. W przypadku kredytu kredytobiorca od razu staje się właścicielem pojazdu, spłacając jedynie zobowiązanie do banku. Leasing ma również tendencję do bycia łatwiejszym do uzyskania i oferuje elastyczność w zakresie warunków umowy.

 1. Czy leasing samochodu wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy?

Leasing nie wpływa negatywnie na zdolność kredytową przedsiębiorcy w takim stopniu jak zobowiązania kredytowe, gdyż nie jest rejestrowany w BIK-u jak tradycyjne kredyty. Jednakże miesięczne zobowiązania leasingowe mogą być rozpatrywane przez niektóre instytucje finansowe jako część obciążeń finansowych przedsiębiorstwa.

 1. Jak leasingodawcy oceniają zdolność kredytową przedsiębiorstw?

Leasingodawcy przy ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa biorą pod uwagę obroty firmy, dochód, historię kredytową oraz okres prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą również sprawdzać bazy danych dłużników oraz majątek firmy, aby określić wypłacalność przedsiębiorstwa.

 1. Czy leasing konsumencki różni się od leasingu dla przedsiębiorców?

Tak, leasing konsumencki jest dostosowany do potrzeb osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Zazwyczaj charakteryzuje się uproszczonymi procedurami oraz wyklucza konieczność przekazywania do leasingodawcy szczegółowych dokumentów finansowych, co jest wymagane przy leasingu biznesowym.

 1. Czy leasing samochodowy jest korzystniejszy od kredytu samochodowego?

To zależy od konkretnych potrzeb i sytuacji finansowej klienta. Leasing samochodowy oferuje elastyczność dopasowania umowy do indywidualnych preferencji, przewidywalność kosztów, a także korzyści podatkowe dla przedsiębiorców. Jednak dla osób prywatnych leasing konsumencki może być mniej korzystny niż kredyt samochodowy ze względu na fakt, że nie są właścicielami pojazdu aż do momentu wykupu.

 1. Jakie formalności są wymagane przy leasingu konsumenckim?

Przy leasingu konsumenckim najczęściej wymagane jest przedstawienie dwóch dokumentów tożsamości, deklaracja o wysokości dochodów oraz dodatkowe dokumenty, które mogą obejmować zaświadczenie o zarobkach lub wyciąg z konta bankowego.

 1. Czy klient indywidualny może korzystać z tych samych korzyści z leasingu co przedsiębiorca?

Niektóre korzyści leasingu, takie jak odpisy podatkowe i możliwość zaliczenia kosztów leasingu do kosztów działalności, są dostępne wyłącznie dla przedsiębiorców. Osoby prywatne mogą jednak cieszyć się elastycznymi formalnościami i potencjalnie niższymi miesięcznymi obciążeniami.

 1. Czy leasing wpływa na zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu hipotecznego?

Leasing jako regularne miesięczne zobowiązanie może być brany pod uwagę w ocenie zdolności do spłaty kredytu hipotecznego. Jednakże, ponieważ leasing nie jest rejestrowany w BIK-u, może mieć mniejszy wpływ na zdolność kredytową niż typowe kredyty konsumpcyjne lub biznesowe.

 1. Jakie są korzyści i zalety leasingu dla nowych firm i działalności gospodarczych jednoosobowych?

Leasing może być zaproponowany od pierwszego dnia prowadzenia działalności, co jest rzadkością przy kredytach. Dla JDG leasing jest również atrakcyjny jako sposób finansowania pojazdów niewpływający znacząco na możliwość uzyskania innych form kredytowania w przyszłości.