Leasing to obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów zakupu auta dla firm i działalności gospodarczej. Podczas korzystania z tej opcji często pojawia się pytanie, czy z racji na charakter tego zobowiązania leasing ma wpływ na zdolność kredytową. Okazuje się, że wiele zależy od rodzaju leasingu. A zatem: leasing a zdolność kredytowa – jak wpływa na nią takie zobowiązanie?

Czym jest leasing?

Leasing to rozwiązanie, na które decyduje się wiele polskich firm. Pod tym hasłem kryje się nic innego jak umowa cywilnoprawna pomiędzy leasingodawcą, czyli stroną finansującą, a leasingobiorcą, czyli osobą korzystającą. Leasing można porównać do zakupów na raty lub wynajmu długoterminowego. Umowa zawierana jest na określony czas, a firma leasingowa oddaje w użytkowanie korzystającego dany towar, w zamian za co uiszcza on comiesięczną opłatę ustaloną w umowie.

Jakie są zatem różnice pomiędzy leasingiem a kredytem i leasingiem a zakupem na raty? Pierwsza i najważniejsza różnica dotyczy własności przedmiotu lub towaru. W przypadku leasingu jego właścicielem jest firma leasingowa, która jedynie wypożycza drugiej stronie swoją własność. W przypadku kredytu kredytobiorca staje się właścicielem towaru nabytego za środki przekazane przez bank, a następnie spłaca bankowi comiesięczne raty. Leasing często jest również droższy niż kredyt, jednak w wielu sytuacjach jest zdecydowanie łatwiejszy do uzyskania przez przedsiębiorcę. Leasing najczęściej dotyczy samochodów firmowych, dlatego zasadne jest posłużenie się takim przykładem. Ponieważ pojazd traktowany jest jako środek trwały, zarówno w przypadku kredytu, jak i leasingu rozlicza się go jako amortyzację. W leasingu możliwe jest jednak wliczenie takiego zakupu w koszty uzyskania przychodu. Jest to też rozwiązanie elastyczniejsze od kredytu, jeśli chodzi o zakończenie umowy. Wystarczy bowiem zwrócić towar firmie leasingowej. O ile wpływ spłacanego kredytu na zdolność kredytową jest raczej jasny, to z leasingiem sytuacja nie zawsze jest taka prosta.

Leasing a zdolność kredytowa

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy leasing ma istotny wpływ na zdolność kredytową, warto przyjrzeć się rodzajom leasingu. Pierwszy z nich to leasing operacyjny będący jednym z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców rozwiązań. Podpisując taką umowę, leasingobiorca nie staje się właścicielem towaru – jego właścicielem aż do momentu wykupu przez leasingobiorcę i zakończenia umowy jest firma leasingowa. Taki towar zostaje wpisany do bilansu leasingodawcy, a nie przedsiębiorcy. Z tego powodu leasing nie ma negatywnego wpływu na zdolność kredytową. Z drugiej strony konieczność spłaty comiesięcznych rat może zostać uznana przez daną instytucję finansową za zobowiązanie obniżające dochód firmy. Trzeba jednak zaznaczyć, że leasing operacyjny nie stanowi zobowiązania, o którym informację należałoby przekazać do Biura Informacji Kredytowej, i sposób rozpatrzenia takiej sytuacji zależy od danej instytucji finansowej.

Drugi wariant to leasing finansowy – w tym przypadku towar zalicza się do majątku leasingobiorcy. Co to oznacza w praktyce? Biorąc towar w leasing, należy wpisać go do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. Ponieważ wartość przedmiotu odpowiada kwocie leasingu, po zakończeniu umowy przedsiębiorca staje się właścicielem towaru. Dzięki temu, że już od zawarcia umowy leasingowej środki trwałe stają się aktywami leasingobiorcy, do kosztów uzyskania przychodu zalicza się jedynie odsetki rat i odpisy amortyzacyjne. Z tego względu leasing finansowy wpływa na zdolność kredytową w mniejszym stopniu niż leasing operacyjny.

Źródła:

  1. https://www.vivus.pl/moje-finanse/co-to-jest-i-na-czym-polega-leasing
  2. https://www.pkoleasing.pl/abc-leasingu/leasing-czy-kredyt-sprawdz-czym-roznia-sie-te-dwa-sposoby-finansowania-samochodu/#:~:text=R%C3%B3%C5%BCnice%20mi%C4%99dzy%20leasingiem%20a%20kredytem,za%20%C5%9Brodki%20przyznane%20przez%20bank.
  3. https://carsmile.pl/blog/czy-leasing-wplywa-na-zdolnosc-kredytowa
  4. https://www.autoefl.pl/pl/blog/leasing-a-zdolnosc-kredytowa-przedsiebiorstwa
  5. https://samochodowy-kredyt247.pl/czym-sie%cc%a8-rozni-leasing-od-kredytu-w-przypadku-samochodu/