rodzaje leasingu

Leasing samochodowy to rozwiązanie umożliwiające użytkowanie auta w ramach działalności zawodowej. Możliwość korzystania z auta lub całej floty bez konieczności faktycznego zakupu pojazdów to opcja bardzo korzystna finansowo i zapewniająca możliwość pracy i jej wysoki komfort. Na taką opcję decyduje się naprawdę wiele przedsiębiorstw, nie tylko tych dużych, ale bardzo często i kilku- lub jednoosobowe działalności gospodarcze. Jedną z opcji dostępnych po zakończeniu umowy leasingowej jest wykup pojazdu na własność. Jakie są rodzaje leasingu i który z nich jest najbardziej opłacalny?

Leasing – co to takiego?

Leasing to jeden ze sposobów finansowania zakupów w przedsiębiorstwach dostępny zarówno dla małych, jak i dużych firm. Zwykle leasing obejmuje towary o dużej wartości, np. maszyny produkcyjne, a zdecydowanie najczęściej – pojazdy. Leasing polega na zawarciu umowy pomiędzy dwoma stronami: firmą leasingową a stroną korzystającą z leasingu zwaną leasingobiorcą. Dzięki tej umowie leasingobiorca może użytkować pojazd i być jego wyłącznym użytkownikiem przez cały czas trwania umowy. Co ważne, przedmiot leasingu nie musi przejść na własność leasingobiorcy, dlatego podczas trwania umowy jedynie „wynajmuje” on dany towar. To dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy zakup samochodu na własność jest niemożliwy lub nieopłacalny. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, warto jednak pamiętać, że dopóki dany towar nie zostanie wykupiony, pozostaje faktycznie własnością firmy udzielającej leasingu.

Rodzaje leasingu – co trzeba wiedzieć?

Chcąc wybrać najkorzystniejszą opcję dla swojego biznesu, warto przyjrzeć się dostępnym rodzajom leasingu. Pierwszy z nich to leasing operacyjny. To właśnie ta opcja jest najczęściej wybierana przez przedsiębiorców szukających sposobów finansowania pojazdów i maszyn do firmy. Leasing operacyjny polega na zawarciu umowy leasingowej, na mocy której leasingobiorca nie staje się właścicielem towaru. Jest nim firma leasingowa i to ona pozostaje właścicielem do momentu zakończenia umowy i wykupu samochodu z leasingu przez przedsiębiorcę. Taki towar wnosi się do bilansu leasingodawcy, a nie leasingobiorcy. Dzięki temu leasing nie będzie mieć negatywnego wpływu na zdolność kredytową. Z drugiej strony – w tej sytuacji istnieje konieczność wnoszenia comiesięcznych rat. To z kolei może być uznane za okoliczność obniżającą dochody firmy, co może okazać się problemem w przypadku ubiegania się o inne niż dany leasing rodzaje finansowania lub kredyty w instytucjach finansowych. Co ważne, leasing operacyjny nie zalicza się do zobowiązań, o których informowane jest Biuro Informacji Kredytowej.

Drugim rodzajem leasingu jest leasing finansowy. W tym przypadku leasingowany towar zaliczany jest do majątku leasingobiorcy. Co to oznacza? Po zawarciu umowy leasingowej w oparciu o wariant finansowy należy wpisać dany pojazd do ewidencji środków trwałych firmy. Wartość przedmiotu odpowiada w tej sytuacji kwocie leasingu, dlatego po upływie czasu trwania umowy przechodzi on na własność leasingobiorcy. Już od momentu zawarcia umowy leasingowej nabyte środki trwałe stają się aktywami leasingobiorcy, dlatego do kosztów przychodu zalicza się odsetki rat i wszelkie odpisy amortyzacyjne. Dzięki temu leasing finansowy ma mniejszy wpływ na zdolność kredytową i w mniejszym stopniu będzie przekładać się na ubieganie się o przyznanie kredytów i innych rodzajów finansowania w firmie niż leasing operacyjny.

Jak wybrać auto do leasingu?

Wybór auta do leasingu to ważna decyzja – po pierwsze auto służbowe to narzędzie pracy, które musi zapewnić pracownikowi komfort i możliwość jej wykonywania. Po drugie w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa flota firmowa może stać się ważnym elementem identyfikacji marki oraz budowania wizerunku. Kluczowym kryterium podczas wyboru auta do leasingu jest koszt – im nowsze i lepsze auto, tym wyższe koszty. Trzeba jednak pamiętać, aby dokonać wyboru w taki sposób, aby umowa leasingowa była bardziej opłacalna niż zakup auta.

Wykup samochodu z leasingu – o czym warto pamiętać

Przedsiębiorcy często decydują się na wykup samochodu z leasingu. Możliwe są dwie opcje – wykup przed zakończeniem umowy – w takiej sytuacji tę możliwość określa tekst zawartej umowy leasingowej – lub tuż po jej zakończeniu. Jednym z powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się na wcześniejszy wykup, może być chęć zmniejszenia liczby zobowiązań kredytowych firmy w celu podniesienia jej zdolności kredytowej. Wykup samochodu z leasingu będzie dobrą opcją, jeśli ma być on dalej użytkowany przez firmę – w takiej sytuacji można włączyć koszty ponoszone na eksploatację samochodu w koszty firmy. O jakich kosztach mowa? Wymiana opon, myjnia, opłaty parkingowe, a także inne wydatki związane z utrzymaniem pojazdu.

Umowa leasingowa zostaje zawarta na okres kilku lat, a czas jej trwania uzależniona jest m.in. od typu leasingowanego towaru, np. modelu samochodu i roku jego produkcji, a także stawki amortyzacji. Spłata rat leasingowych i zakończenie umowy pozwala leasingobiorcy na wykup samochodu z leasingu. Jednym z podstawowych warunków jest uiszczenie kwoty wskazanej w umowie. Jej wysokość jest zwykle niższa niż regularna cena rynkowa danego samochodu i zależy od kilku czynników: od liczby i wysokości miesięcznych rat spłacanych podczas trwania umowy leasingowej. W niektórych przypadkach kwota ta może równać się np. 1% wartości początkowej towaru. Przykładowo: jeśli samochód wart był 70 000 zł, to po spłaceniu rat leasingowych do przejęcia pojazdu na własność konieczna będzie dopłata w wysokości 700 zł. Będzie to możliwe jednak tylko w przypadku leasingu operacyjnego. Jego zasady zakładają, że raty leasingowe zaliczane są do kwoty uzyskania przychodu leasingobiorcy. W przypadku leasingu finansowego konieczne jest opłacenie podatku VAT z góry, a leasingowany towar już od początku zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy. W tym przypadku zostaje on właścicielem samochodu od razu po spłaceniu ostatniej raty.

 

Źródła:

  1. https://direct.money.pl/artykuly/porady/leasing-samochodowy-poznaj-zasady-dzialania-i-najwazniejsze-informacje
  2. https://www.superauto.pl/artykuly/leasing-dla-osob-prywatnych-czy-to-dobre-rozwiazanie