rodzaje leasingu

Czy wiesz, na czym polega leasing operacyjny, finansowy i konsumencki? Na czym polegają ich główne różnice i o czym pamiętać, poszukując najlepszego leasingu dla siebie?

Leasing – co to takiego?

Leasing to po prostu rodzaj umowy cywilnoprawnej, która wiąże ze sobą leasingodawcę, czyli finansującego, z leasingobiorcą, czyli korzystającym. Dzięki podpisanej umowie leasingodawca jest zobowiązany do oddania do użytkowania przedmiot leasingu na rzecz leasingobiorcy. Leasingobiorca z kolei ma obowiązek użytkować przedmiot leasingu w sposób, jaki został opisany w umowie, a także do terminowego uiszczania opłat za leasing – najczęściej są one pod postacią rat. Leasing sam w sobie najczęściej kojarzy się z finansowaniem samochodu (leasing samochodowy), w rzeczywistości jednak leasing może dotyczyć także wielu innych przedmiotów, jak choćby pojazdów innego typów, obiektów inwestycyjnych, obiektów konsumpcyjnych czy nieruchomości. Warto też dodać, że leasingobiorcą może być zarówno przedsiębiorstwo, jak i konsument. Ponadto do Twojej dyspozycji jest co najmniej kilka rodzajów leasingu. Poszczególne rodzaje leasingu różnią się między sobą nie tylko konkretnymi parametrami, ale i całą konstrukcją – warto mieć to na uwadze, poszukując najlepszego leasingu na miarę swoich potrzeb i możliwości. Jakie zatem są rodzaje leasingu?

Rodzaje leasingu

Wyróżnia się co najmniej kilka typów leasingu, najczęściej jednak wskazywane są dwa główne rodzaje leasingu, czyli leasing operacyjny i leasing finansowy. Jeśli stroną leasingu jest nie przedsiębiorstwo, a konsument, w takiej sytuacji możliwy jest również leasing konsumencki. Leasing operacyjny często określany jest również jako leasing usługowy. Kluczowym zagadnieniem związanym z tym rodzajem leasingu jest to, że leasingobiorca ma możliwość dopisania do kosztów uzyskania przychodu wszystkich wydatków związanych z umową leasingową, w praktyce dotyczy to zatem np. czynszu inicjalnego, rat, przeglądów pojazdu czy wydatków na paliwo. Z drugiej jednak strony przedmiot leasingu w czasie obowiązywania umowy pozostaje w ewidencji środków trwałych finansującego, dlatego też to on ma prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca po zakończeniu umowy leasingu może (ale nie musi) wykupić przedmiot leasingu po cenie ustalonej w umowie. Często jest to stawka preferencyjna, a zatem bardzo korzystna dla wykupującego. Ponadto przy leasingu operacyjnym w każdej racie zawarty jest podatek VAT, przez co jego „ciężar” rozłożony jest w dłuższej perspektywie czasowej. Umowa na leasing operacyjny musi zostać zawarta na minimum 40% czasu amortyzacji środka trwałego, a do tego suma opłat, na które zgodzą się obie strony, będzie pomniejszona o podatek VAT i jednocześnie musi być co najmniej taka, jak początkowa wartość środka trwałego.

Co natomiast charakteryzuje leasing finansowy? W swojej zasadzie działania w dużej mierze przypomina „zwykły” kredyt samochodowy. W takim przypadku właścicielem przedmiotu jest korzystający, dlatego to on jest uprawniony do odpisów amortyzacyjnych i zarazem może przedmiot wpisać do ewidencji środków trwałych. Ponadto już od początku trwania umowy jej przedmiot może być wpisany do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie częścią odsetkową raty, a do tego musisz opłacić podatek VAT z góry. Jednocześnie po uiszczeniu ostatniej raty za przedmiot jego właścicielem pozostaje leasingobiorca. Leasing finansowy musi obowiązywać przez co najmniej 12 miesięcy, lecz zwykle umowę podpisuje się na dłużej.

Pozostaje jeszcze leasing konsumencki, z którego korzystać mogą osoby prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej. W pewnym sensie łączy w sobie charakterystykę leasingu finansowego, wynajmu oraz wypożyczenia przedmiotu umowy. Dzięki leasingowi konsumenckiemu możesz wziąć w leasing np. auto. Wartość miesięcznych rat można zmniejszyć dzięki wyższemu wkładowi własnemu. Jak wygląda wykup samochodu z leasingu? Tu możliwości jest wiele, po zakończeniu umowy możesz zwyczajnie wykupić samochód, ale też wymienić go na inny, poprzez zawarcie kolejnej umowy.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze leasingu?

W celu podjęcia najlepszej decyzji niezbędne jest przyjrzenie się co najmniej kilku istotnym parametrom leasingu. Pierwszym krokiem jest rzecz jasna analiza, który rodzaj leasingu będzie najlepszy w Twoim przypadku. Niestety nie ma uniwersalnej odpowiedzi wskazującej, który rodzaj leasingu jest najkorzystniejszym, wszystko bowiem jest uzależnione od Twojej indywidualnej sytuacji i preferencji. Jeżeli jednak już wiesz, który leasing wybierzesz, możesz przejść do kolejnych etapów weryfikacji. Tu z kolei musisz dokładnie zapoznać się z umową oraz OWUL, czyli Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingowej. W tych dokumentach koniecznie należy:

  • porównać datę zakończenia umowy i datę zakończenia obowiązywania polisy ubezpieczeniowej – w ten sposób unikniesz konieczności wykupu ubezpieczenia pod koniec obowiązywania umowy,
  • przyjrzeć się zasadom oraz kosztom rozliczenia na wypadek przedwczesnego rozwiązania umowy bądź ewentualnej cesji,
  • sprawdzić, w jaki sposób zostanie przeliczona rata, jeśli dojdzie do zmiany stawki WIBOR,
  • sprawdzić wysokość dodatkowych opłat, jak np. koszt rejestracji pojazdu.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące wyboru najlepszych warunków leasingu, możesz skorzystać z pomocy doradcy. Pamiętaj – leasing to naprawdę dobre rozwiązanie, jednak przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją i wziąć pod uwagę co najmniej kilka możliwości leasingu.

Źródła:

  1. https://www.money.pl/gospodarka/leasing-w-polsce-jakie-sa-podstawowe-rodzaje-leasingu-6834891027266208a.html
  2. https://go-leasing.pl/co-to-jest-leasing-rodzaje-leasingu/?gclid=Cj0KCQjww4-hBhCtARIsAC9gR3YUCM7pKfpkfDaVkiZgZTxiVtkTo9ywms6XT2n9ArIq-AkCFnfa7FsaAnEcEALw_wcB
  3. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-leasing-operacyjny-a-leasing-finansowy-podstawowe-roznice
  4. https://sprawdzleasing.pl/post/jak-wybrac-najlepsza-oferte-leasingu-i-odpowiedniego-leasingodawce-dla-naszej-firmy
  5. https://www.fmleasing.pl/porady/5-rzeczy-ktore-musisz-sprawdzic-w-umowie-leasingu-samochodu