rodzaje leasingu

Czy wiesz, na czym polega leasing operacyjny, finansowy i konsumencki? Na czym polegają ich główne różnice i o czym pamiętać, poszukując najlepszego leasingu dla siebie?

Leasing – co to takiego?

Leasing to po prostu rodzaj umowy cywilnoprawnej, która wiąże ze sobą leasingodawcę, czyli finansującego, z leasingobiorcą, czyli korzystającym. Dzięki podpisanej umowie leasingodawca jest zobowiązany do oddania do użytkowania przedmiot leasingu na rzecz leasingobiorcy. Leasingobiorca z kolei ma obowiązek użytkować przedmiot leasingu w sposób, jaki został opisany w umowie, a także do terminowego uiszczania opłat za leasing – najczęściej są one pod postacią rat. Leasing sam w sobie najczęściej kojarzy się z finansowaniem samochodu (leasing samochodowy), w rzeczywistości jednak leasing może dotyczyć także wielu innych przedmiotów, jak choćby pojazdów innego typów, obiektów inwestycyjnych, obiektów konsumpcyjnych czy nieruchomości. Warto też dodać, że leasingobiorcą może być zarówno przedsiębiorstwo, jak i konsument. Ponadto do Twojej dyspozycji jest co najmniej kilka rodzajów leasingu. Poszczególne rodzaje leasingu różnią się między sobą nie tylko konkretnymi parametrami, ale i całą konstrukcją – warto mieć to na uwadze, poszukując najlepszego leasingu na miarę swoich potrzeb i możliwości. Jakie zatem są rodzaje leasingu?

Rodzaje leasingu

Wyróżnia się co najmniej kilka typów leasingu, najczęściej jednak wskazywane są dwa główne rodzaje leasingu, czyli leasing operacyjny i leasing finansowy. Jeśli stroną leasingu jest nie przedsiębiorstwo, a konsument, w takiej sytuacji możliwy jest również leasing konsumencki. Leasing operacyjny często określany jest również jako leasing usługowy. Kluczowym zagadnieniem związanym z tym rodzajem leasingu jest to, że leasingobiorca ma możliwość dopisania do kosztów uzyskania przychodu wszystkich wydatków związanych z umową leasingową, w praktyce dotyczy to zatem np. czynszu inicjalnego, rat, przeglądów pojazdu czy wydatków na paliwo. Z drugiej jednak strony przedmiot leasingu w czasie obowiązywania umowy pozostaje w ewidencji środków trwałych finansującego, dlatego też to on ma prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca po zakończeniu umowy leasingu może (ale nie musi) wykupić przedmiot leasingu po cenie ustalonej w umowie. Często jest to stawka preferencyjna, a zatem bardzo korzystna dla wykupującego. Ponadto przy leasingu operacyjnym w każdej racie zawarty jest podatek VAT, przez co jego „ciężar” rozłożony jest w dłuższej perspektywie czasowej. Umowa na leasing operacyjny musi zostać zawarta na minimum 40% czasu amortyzacji środka trwałego, a do tego suma opłat, na które zgodzą się obie strony, będzie pomniejszona o podatek VAT i jednocześnie musi być co najmniej taka, jak początkowa wartość środka trwałego.

Co natomiast charakteryzuje leasing finansowy? W swojej zasadzie działania w dużej mierze przypomina „zwykły” kredyt samochodowy. W takim przypadku właścicielem przedmiotu jest korzystający, dlatego to on jest uprawniony do odpisów amortyzacyjnych i zarazem może przedmiot wpisać do ewidencji środków trwałych. Ponadto już od początku trwania umowy jej przedmiot może być wpisany do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie częścią odsetkową raty, a do tego musisz opłacić podatek VAT z góry. Jednocześnie po uiszczeniu ostatniej raty za przedmiot jego właścicielem pozostaje leasingobiorca. Leasing finansowy musi obowiązywać przez co najmniej 12 miesięcy, lecz zwykle umowę podpisuje się na dłużej. Leasing finansowy rządzi się nieco innymi zasadami – to leasingobiorca staje się „właścicielem” przedmiotu umowy dla celów księgowych i podatkowych, dokonując odpisów amortyzacyjnych. Umożliwia to zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu jedynie części odsetkowej raty leasingowej. Ten rodzaj leasingu jest więc bardziej zbliżony do zakupu na kredyt, gdyż po uiszczeniu wszystkich rat przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy.

Pozostaje jeszcze leasing konsumencki, z którego korzystać mogą osoby prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej. W pewnym sensie łączy w sobie charakterystykę leasingu finansowego, wynajmu oraz wypożyczenia przedmiotu umowy. Dzięki leasingowi konsumenckiemu możesz wziąć w leasing np. auto. Wartość miesięcznych rat można zmniejszyć dzięki wyższemu wkładowi własnemu. Jak wygląda wykup samochodu z leasingu? Tu możliwości jest wiele, po zakończeniu umowy możesz zwyczajnie wykupić samochód, ale też wymienić go na inny, poprzez zawarcie kolejnej umowy.

W kontekście podatków i księgowości istotne jest wyraźne zrozumienie, jak leasing operacyjny i finansowy wpływają na bilans i obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa. W leasingu operacyjnym odpisy amortyzacyjne dokonuje leasingodawca, ponieważ przedmiot leasingu jest zaliczony do jego składników majątkowych. Dla leasingobiorcy oznacza to możliwość wliczenia w koszty całej kwoty rat leasingowych oraz ewentualnej opłaty wstępnej, co przekłada się na niższą podstawę opodatkowania.

Zostaje również kwestia podatku VAT – w leasingu operacyjnym jest on doliczany do każdej raty, rozkładając ciężar fiskalny w czasie. W leasingu finansowym VAT należy uiścić z góry przy pierwszej racie, co może stanowić znaczące zaangażowanie finansowe na samym początku okresu leasingu.

Z uwagi na różnice w rozliczaniu leasingu operacyjnego i finansowego istotne jest dokładne poznanie, na czym polegają te rozbieżności pod względem podatków i księgowości. W szczegółach leasing operacyjny oferuje korzyści w postaci możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu całej wartości rat leasingowych. Natomiast leasingodawca, będący właścicielem przedmiotu leasingu, dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo leasing operacyjny umożliwia rozkładanie obciążenia podatkiem VAT na cały okres trwania umowy, co może być korzystne dla przepływów finansowych firmy.

Jednym z rodzajów leasingu, który jest często pomijany, a o którym warto wspomnieć, jest leasing zwrotny. Ta forma leasingu może być atrakcyjna dla przedsiębiorstw chcących uwolnić kapitał inwestycyjny. Firmy mogą sprzedać posiadaną już własność (taką jak maszyny, sprzęt, pojazdy) firmie leasingowej, a następnie korzystać z tegoż sprzętu w ramach umowy leasingowej. Taka operacja może zwiększyć płynność finansową firmy oraz umożliwia dalsze korzystanie z wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania biznesu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze leasingu?

W celu podjęcia najlepszej decyzji niezbędne jest przyjrzenie się co najmniej kilku istotnym parametrom leasingu. Pierwszym krokiem jest rzecz jasna analiza, który rodzaj leasingu będzie najlepszy w Twoim przypadku. Niestety nie ma uniwersalnej odpowiedzi wskazującej, który rodzaj leasingu jest najkorzystniejszym, wszystko bowiem jest uzależnione od Twojej indywidualnej sytuacji i preferencji. Jeżeli jednak już wiesz, który leasing wybierzesz, możesz przejść do kolejnych etapów weryfikacji. Tu z kolei musisz dokładnie zapoznać się z umową oraz OWUL, czyli Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingowej. W tych dokumentach koniecznie należy:

 • porównać datę zakończenia umowy i datę zakończenia obowiązywania polisy ubezpieczeniowej – w ten sposób unikniesz konieczności wykupu ubezpieczenia pod koniec obowiązywania umowy,
 • przyjrzeć się zasadom oraz kosztom rozliczenia na wypadek przedwczesnego rozwiązania umowy bądź ewentualnej cesji,
 • sprawdzić, w jaki sposób zostanie przeliczona rata, jeśli dojdzie do zmiany stawki WIBOR,
 • sprawdzić wysokość dodatkowych opłat, jak np. koszt rejestracji pojazdu.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące wyboru najlepszych warunków leasingu, możesz skorzystać z pomocy doradcy. Pamiętaj – leasing to naprawdę dobre rozwiązanie, jednak przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją i wziąć pod uwagę co najmniej kilka możliwości leasingu.

Źródła:

 1. https://www.money.pl/gospodarka/leasing-w-polsce-jakie-sa-podstawowe-rodzaje-leasingu-6834891027266208a.html
 2. https://go-leasing.pl/co-to-jest-leasing-rodzaje-leasingu/?gclid=Cj0KCQjww4-hBhCtARIsAC9gR3YUCM7pKfpkfDaVkiZgZTxiVtkTo9ywms6XT2n9ArIq-AkCFnfa7FsaAnEcEALw_wcB
 3. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-leasing-operacyjny-a-leasing-finansowy-podstawowe-roznice
 4. https://sprawdzleasing.pl/post/jak-wybrac-najlepsza-oferte-leasingu-i-odpowiedniego-leasingodawce-dla-naszej-firmy
 5. https://www.fmleasing.pl/porady/5-rzeczy-ktore-musisz-sprawdzic-w-umowie-leasingu-samochodu

 

FAQ

 1. Czym różni się leasing operacyjny od leasingu finansowego pod względem odpisów amortyzacyjnych?

Leasing operacyjny i finansowy różnią się pod względem odpowiedzialności za dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. W przypadku leasingu operacyjnego prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych posiada leasingodawca, ponieważ przedmiot leasingu zaliczany jest do jego składników majątkowych. Zatem leasingobiorca nie wpisuje przedmiotu do własnej ewidencji środków trwałych i nie dokonuje na nim odpisów amortyzacyjnych. Natomiast w leasingu finansowym przedsiębiorstwo leasingujące staje się właścicielem przedmiotu dla celów księgowych od momentu zawarcia umowy, co oznacza, że to ono odpowiada za dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, a przedmiot może być wpisany do ewidencji środków trwałych.

 1. Jak podatek VAT jest rozliczany w leasingu operacyjnym i finansowym?

W leasingu operacyjnym podatek VAT jest doliczany do każdej raty leasingowej, rozkładając obciążenie podatkowe na cały okres trwania umowy. Dla firm jest to wygodne rozwiązanie, gdyż pozwala na uniknięcie jednorazowego dużego wydatku na samym początku. W przeciwieństwie do tego w leasingu finansowym całość podatku VAT należy uiścić z góry, razem z pierwszą ratą leasingową. Ta różnica ma kluczowe znaczenie dla przepływów finansowych przedsiębiorstwa i powinna być odpowiednio zaplanowana w budżecie firmy.

 1. Co to jest leasing zwrotny i dla kogo może być korzystny?

Leasing zwrotny to forma finansowania, która pozwala firmom na sprzedaż posiadanych środków trwałych, takich jak maszyny czy pojazdy, firmie leasingowej – co niesie za sobą wzrost płynności finansowej – a następnie wynajęcie ich z powrotem w ramach umowy leasingowej. Jest to szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw potrzebujących pilnie gotówki lub chcących optymalizować swoje bilanse, gdyż pozwala zachować dostęp do sprzętu i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności bez konieczności ich posiadania.

 1. Jakie są kluczowe kryteria wyboru między leasingiem operacyjnym a finansowym?

Podstawowymi kryteriami wyboru rodzaju leasingu są cele finansowe i księgowe przedsiębiorstwa, długość okresu użytkowania przedmiotu leasingu, przewidywane korzyści podatkowe oraz struktura płatności VAT. Leasing operacyjny jest częściej wybierany przez firmy, które preferują rozkładanie ciężaru podatkowego VAT i chcą zachować elastyczność w zakresie wykupu przedmiotu. Leasing finansowy natomiast jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które planują stać się właścicielami przedmiotu po zakończeniu umowy i mogą odliczać amortyzację w kosztach uzyskania przychodu.

 1. W jaki sposób można dopasować leasing do indywidualnych potrzeb biznesu?

Indywidualne potrzeby biznesu mogą być uwzględnione poprzez dokonanie właściwego wyboru między leasingiem operacyjnym a finansowym, z uwagi na różnice w odpisach amortyzacyjnych, kosztach uzyskania przychodu oraz rozliczeniach VAT. Co więcej, w zależności od wymagań firmy może być korzystny leasing zwrotny, który oferuje dodatkowe korzyści w postaci poprawy płynności finansowej. Firmy powinny także zwrócić uwagę na warunki umowy, takie jak długość umowy leasingowej, wysokość rat, możliwość wykupu przedmiotu czy warunki wcześniejszego zakończenia umowy.

 1. Czy leasing konsumencki różni się od leasingu dla przedsiębiorstw?

Leasing konsumencki jest specjalnie dostosowaną formą leasingu dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Pozwala na korzystanie z przedmiotów leasingu, takich jak samochody, bez potrzeby jednorazowego ponoszenia dużych wydatków. Leasing konsumencki łączy cechy leasingu finansowego oraz wynajmu, oferując elastyczne raty miesięczne, które mogą być obniżone poprzez wyższą opłatę wstępną. Ważne jest, że przedmioty używane w ramach leasingu konsumenckiego muszą służyć wyłącznie do celów prywatnych.

 1. Czy leasing operacyjny pozwala na rozliczanie kosztów uzyskania przychodu?

Tak, leasing operacyjny pozwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu całości rat leasingowych, w tym opłaty wstępnej oraz innych wydatków związanych z eksploatacją przedmiotu leasingu, takich jak paliwo czy przeglądy. To sprawia, że leasing operacyjny może być korzystny dla firm pod względem podatkowym, gdyż obniża bazę opodatkowania, a tym samym potencjalny podatek do zapłaty.

 1. Jakie warunki musi spełnić umowa leasingu operacyjnego i finansowego?

Umowa leasingu operacyjnego musi trwać co najmniej 40% okresu amortyzacji przedmiotu, przy czym suma opłat pomniejszona o VAT powinna odpowiadać wartości początkowej środka trwałego. Leasing finansowy musi być zawarty na minimum 12 miesięcy, a koszty uzyskania przychodu mogą zawierać jedynie część odsetkową raty leasingowej oraz odpisy amortyzacyjne.

 1. Jakie są najważniejsze korzyści z wyboru leasingu zwrotnego?

Leasing zwrotny oferuje przede wszystkim możliwość poprawy płynności finansowej firmy przez uwolnienie środków związanych ze środkami trwałymi. Daje to przedsiębiorstwu dostęp do gotówki, która może zostać użyta do innych inwestycji lub potrzeb finansowych firmy. Co więcej, przedsiębiorstwo nie traci możliwości korzystania z przedmiotu, gdyż następuje to w ramach umowy leasingowej, pozwalając na utrzymanie ciągłości operacyjnej.

 1. Czy opłata wstępna w leasingu jest zawsze wymagana?

Nie. Wielkość opłaty wstępnej może się różnić w zależności od typu leasingu, wartości przedmiotu oraz zdolności kredytowej leasingobiorcy. W niektórych przypadkach, np. w leasingu konsumenckim, wyższa opłata wstępna może skutkować niższymi ratami miesięcznymi. W leasingu operacyjnym opłata wstępna jest zazwyczaj niska i daje możliwość rozpoczęcia finansowania bez znaczącego obciążenia początkowego, natomiast w leasingu finansowym opłata ta może być nieobecna, a cały podatek VAT jest płatny przy pierwszej racie.