Na czym polega cesja leasingu

Korzystanie z leasingu stało się powszechne wśród przedsiębiorców. W ramach umowy leasingowej można sfinansować samochód osobowy, dostawczy, a nawet maszyny potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej. Umowa o leasing umożliwia inwestorowi dostęp do różnych dóbr, bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu. Można więc powiedzieć, że zgadzając się na leasing, otrzymujemy prawo do korzystania z potrzebnego nam przedmiotu w zamian za regularne płatności rat leasingowych. A co w wypadku, gdy chcemy przejąć leasing po osobie trzeciej? Taka możliwość też istnieje, ale warto wiedzieć, czy się opłaca.

Charakterystyka umowy leasingowej

Leasing nie jest kredytem. Można go przyrównać do odpłatnego najmu, ponieważ bazuje na umowie cywilnoprawnej, w które strony określają warunki umowy leasingu. Na podstawie umowy leasingobiorca, czyli osoba dzierżawiąca np. samochód, może z niego korzystać, choć jego właścicielem jest leasingodawca, czyli firma leasingująca.

Zgodnie z prawem wśród przedmiotów leasingu może się znaleźć np. pojazd, maszyna przemysłowa, sprzęt komputerowy, a nawet nieruchomość. Najczęściej wybierany jest jednak leasing samochodów, zarówno do celów prywatnych, jak i firmowych. Zawarcie umowy o leasing samochodowy może być korzystniejsze niż zakup pojazdu na kredyt samochodowy – zarówno dla firmy, jak i konsumenta. W ten sposób można szybko sfinansować potrzebny pojazd i używać go tak długo, jak umowa o leasing wskazuje.

Wśród rodzajów leasingu można wyróżnić dwa najczęściej wybierane. Są to leasing operacyjny i leasing finansowy. Ten pierwszy pozwala nam spłacać raty leasingowe i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu, a po zakończeniu umowy wykupić lub zdać leasingowany pojazd. Ten drugi z kolei pozwala nam na prowadzenie amortyzacji pojazdu, a po zakończeniu umowy leasingowej leasingowane auto przechodzi na naszą własność. Warto jednak pamiętać, że przy leasingu operacyjnym minimalny czas trwania umowy to 2 lata dla samochodów osobowych i ciężarowych. Przy zawieraniu umowy o leasing finansowy nie ma odgórnie narzuconego minimalnego czasu trwania umowy leasingowej.

Czy można wcześniej zakończyć umowę leasingu?

W czasie trwania umowy leasingowej może zajść potrzeba jej szybszego zakończenia. Powody mogą być bardzo różne, choć najczęściej przedsiębiorcy decydują się na zakończenie umowy przed jej końcem z powodu kłopotów finansowych lub nawet zakończenia działalności. Czy można tak po prostu zakończyć przedwcześnie umowę o leasing?

Niestety nie jest to takie łatwe. Przede wszystkim podpisując umowę, zgodziliśmy się na konkretne warunki oferowane przez leasingodawcę. Istnieje możliwość wypowiedzenia umowy przez obie ze stron lub tylko przez leasingodawcę, co będzie zapisane w samej umowie. Jednakże nawet mając taką możliwość, trzeba pamiętać o tym, że wypowiadając umowę, jesteśmy zobowiązani do pełnego rozliczenia z firmą leasingową. Zatem trzeba będzie zapłacić wszystkie pozostałe do spłaty raty wraz z innymi kosztami, jak opłaty i prowizja, które będą pomniejszone o dyskonto. Z tego powodu nie jest to najpopularniejsze rozwiązanie.

Innym sposobem, ale najkorzystniejszym dla firm dysponujących środkami na inwestycje, jest wykup przedmiotu leasingu. Można przed końcem umowy leasingowej wykupić najmowany samochód. Tutaj również trzeba zapłacić pozostałe raty i opłaty przy odliczeniu dyskonta. Jednakże w tym wypadku przedmiot leasingu, a zatem samochód, przechodzi na własność przedsiębiorcy. Będzie można włączyć go do środków trwałych przedsiębiorstwa czy sprzedać po ustalonej przez nas cenie.

Z punktu widzenia finansowego najlepszym rozwiązaniem wcześniejszego zakończenia umowy o leasing będzie cesja leasingu. Jeśli przedmiot leasingu przestał nam być potrzebny lub z innego powodu chcemy w jak najtańszy sposób zakończyć umowę leasingową, świetnym wyborem będzie cesja leasingu na innego przedsiębiorcę. W ramach cesji umowa jest przepisywana z jednego podmiotu na drugi. A zatem można przenieść swoją umowę na inne przedsiębiorstwo i w ten sposób uwolnić się od spłaty rat leasingu.

Co trzeba wiedzieć o cesji leasingu?

Choć cesja leasingu wydaje się idealnym sposobem na szybsze zakończenie umowy leasingowej, trzeba pamiętać o tym, że przekazanie praw i obowiązków osobie trzeciej nie jest łatwe. Przede wszystkim trzeba znaleźć przedsiębiorcę, który będzie chciał przejąć naszą umowę leasingu. Można to zrobić choćby przez zamieszczenie ogłoszeń i szukanie innej zainteresowanej leasingiem firmy.

Istotne jest, że na takie rozwiązanie musi się zgodzić firma leasingująca, a także fakt, że leasing nie jest proponowany wszystkim przedsiębiorcom, a więc zainteresowany cesjonariusz będzie sprawdzony pod kątem wiarygodności i zdolności do sfinansowania leasingu. Co w praktyce oznacza, że nawet jeśli znajdzie się przedsiębiorca zainteresowany przejęciem naszego leasingu, i tak musi on zostać sprawdzony przez leasingodawcę, a nawet może otrzymać inne warunki w swojej umowie o leasing. Jeśli leasingodawca uzna, że znaleziona przez nas firma nie spełnia jego warunków, cesja nie dojdzie do skutku.

Czy cesja leasingu się opłaca?

Jeśli chcemy szybko zakończyć umowę leasingową, a jednocześnie nie mamy środków na spłatę pozostałej części zobowiązania, cesja leasingu wydaje się najlepszą opcją. Kosztem, jaki trzeba ponieść, jest opłata manipulacyjna za zmianę leasingobiorcy, nie trzeba jednak ponosić kosztów wykupu samochodu czy płacić kolejnych rat aż do końca umowy. Opłata manipulacyjna zależna jest od firmy leasingującej, jednak najczęściej spotyka się opłaty w wysokości 500-1000 złotych, co nie jest wysoką ceną za rozwiązanie umowy, która wiązałaby nas z leasingodawcą przez dłuższy czas.

Cesja leasingu jest zdecydowanie opłacalna pod kątem finansowym. Dzięki niej można przenieść umowę leasingową na innego przedsiębiorcę, ponosząc przy tym minimalne koszty. Znalezienie potencjalnego cesjonariusza może być jednak wyzwaniem, dlatego trzeba nastawić się nawet na wielotygodniowe poszukiwania, a co za tym idzie – gotowość płacenia kolejnych rat za przedmiot leasingu, aż do czasu znalezienia podmiotu, z którym zawrzemy cesję. Jednakże po znalezieniu cesjonariusza możemy zrezygnować z obciążającego nas zobowiązania bez dodatkowych formalności lub ponoszenia dużych kosztów.

Źródła:

  1. https://finanse.rankomat.pl/poradniki/sie-bardziej-oplaca-leasing-kredyt-samochod/
  2. https://rankomat.pl/samochod/cesja-leasingu-samochodu
  3. https://www.totalmoney.pl/artykuly/78107,leasing,leasing—jak-to-dziala,1,1