Leasing samochodów dla nowych firm — jak to działa?

Posiadanie firmowego samochodu jest powszechne. W wielu branżach wręcz nie można bez auta prowadzić działalności, a w innych jest to narzędzie znacznie usprawniające pracę. Można się jednak zastanawiać, czy nowe firmy mogą korzystać z leasingu tak jak wieloletnie przedsiębiorstwa. Tak naprawdę już od pierwszego dnia działalności można sfinansować samochód firmowy w ramach umowy o leasing. Jednak warto wiedzieć, jak działa taka umowa i jakie korzyści przyniesie nawet nowej firmie. Co koniecznie trzeba wiedzieć o leasingu dla nowych firm?

Wybór leasingu jako formy finansowania pojazdów firmowych niesie ze sobą szereg korzyści dla nowo powstałych przedsiębiorstw. Jest on nie tylko dostępny od pierwszego dnia prowadzenia działalności, ale także oferuje prostotę procedur i przystępne koszty. Leasing pozwala na zachowanie płynności finansowej dzięki braku konieczności angażowania całego kapitału na zakup pojazdu. Ponadto leasing może oferować atrakcyjne rozwiązania podatkowe, jak obniżenie podstawy opodatkowania czy optymalizację kosztów podatkowych, co jest szczególnie istotne w fazie wzrostu firmy.

Na czym polega leasing auta?

Warto wiedzieć czym dokładnie jest leasing i jakie są jego rodzaje, zanim podejmiemy decyzję, że w ten sposób chcemy sfinansować posiadanie firmowego auta. Przede wszystkim leasing to połączenie dzierżawy i kredytu. Bardzo często mówi się również o tym, że jest to odpłatny najem pojazdu. W ramach umowy leasingowej otrzymujemy prawo do dysponowania pojazdem na warunkach określonych w umowie.

Wyróżnia się dwie formy leasingu, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy. Są to:

Obie formy dają możliwość użytkowania pojazdu na mocy umowy leasingowej i późniejszego wykupu. Jednak w wypadku leasingu operacyjnego umowa ma charakter wypożyczenia pojazdu z możliwością jego wkupu na koniec trwania umowy lub zawarcia nowej umowy o kolejny pojazd, podczas gdy leasing finansowy bardziej w swojej specyfice przypomina kredyt na samochód, ponieważ po zakończeniu umowy wraz ze wpłatą ostatniej raty samochód automatycznie przechodzi na naszą własność.

Wybór najlepszej oferty leasingowej to kwestia, która wymaga porównania warunków proponowanych przez różnych leasingodawców. Warto rozważyć wysokość opłaty wstępnej, oprocentowanie, wysokość rat miesięcznych oraz możliwości związane z wykupem pojazdu po zakończeniu umowy. Narzędzia takie jak kalkulatory leasingowe dostępne online mogą ułatwić porównanie ofert i wybranie tej najkorzystniejszej. Porównywarki leasingów prezentują indywidualne zestawienia, pomagając zmaksymalizować korzyści wynikające z tej formy finansowania.

Jaki rodzaj leasingu warto wybrać?

Leasing dla nowych firm może być świetnym sposobem na pozyskanie auta. Jednak dobrze jest wiedzieć, jakie korzyści podatkowe niesie ze sobą to rozwiązanie. Wybierając leasing operacyjny, można wpłatę własną oraz raty w całości wliczyć do kosztów uzyskania przychodów. A to z kolei obniża podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niestety tutaj jedynie firma udzielająca leasingu może dokonać odpisów amortyzacyjnych. Koniecznie trzeba też wiedzieć, że minimalny okres leasingu operacyjnego jest regulowany przez przepisy podatkowe, a konkretnie te dotyczące amortyzacji środków trwałych. Umowa leasingowa powinna trwać przez co najmniej 40% okresu amortyzacji standardowej. W praktyce dla samochodów osobowych i dostawczych będzie to okres 2 lat.

Inaczej jest w wypadku leasingu finansowego. Można wliczyć odsetkową część raty do kosztów uzyskania przychodu, ale nie można do nich zaliczyć choćby części kapitałowej raty i wpłaty własnej. Za to mamy możliwość dokonywać odpisów amortyzacyjnych, co może być korzystne z punktu widzenia optymalizacji podatkowej. Tutaj również mamy inny okres minimalny leasingu. Choć nie ma uregulowań prawnych w tym zakresie, większość firm leasingowych zawiera umowę o leasing na co najmniej 6 miesięcy. Dlatego bardzo istotne jest, aby zastanowić się, który wariant jest dla nas korzystniejszy.

Czy każdy może wziąć samochód firmowy w leasing?

Leasing to bardzo popularna forma finansowania pojazdu. W ramach umowy leasingowej można wybrać samochód osobowy, dostawczy, motocykl, maszyny rolnicze, a nawet maszyny przemysłowe. Co ciekawe nie jest on zarezerwowany tylko dla firm, mogą z niego skorzystać też osoby prywatne. Jednak faktycznie to przedsiębiorcy częściej wybierają tę formę finansowania pojazdów firmowych niż osoby fizyczne.

Samochód w leasing może wziąć zarówno doświadczony przedsiębiorca, jak i osoba, która dopiero co założyła jednoosobową działalność gospodarczą. Dobrze jest jednak wiedzieć, że w wypadku nowych firm, które nie przynoszą jeszcze żadnych dochodów, może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie umowy. Ponadto potrzebny jest też wkład własny, który ustalany jest indywidualnie dla każdego leasingowanego pojazdu, jednak najczęściej wynosi on 20% wartości pojazdu. Dlatego też trzeba rozsądnie rozważyć czy już pierwszego dnia prowadzenia działalności będzie nas stać na wzięcie pojazdu w leasing.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać samochód w leasing?

Konkretne warunki zależą od firmy oferującej umowę leasingową. Można jednak wymienić ogólne wymagania, które będą dotyczyć każdej firmy – i nowej, i prosperującej już od wielu lat. Firmy leasingowe sprawdzają swoich klientów, aby mieć pewność, że są oni w stanie spłacać regularnie raty. Dlatego też proces weryfikacji jest kilkustopniowy.

Choć można spotkać firmy, które oferują leasing młodym firmom już od pierwszego dnia działalności, to wciąż większość firm leasingowych wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 3-6 miesięcy dla zainteresowanych leasingiem firm. Ważna jest też dobra historia płatnicza. Co to oznacza? Firmy leasingowe mają wgląd do różnych baz danych, w tym baz dłużników, jak KRD, czy też szerokiej bazy zawierającej różny rodzaj informacji – BIG infomonitor. Mogą więc sprawdzić wiarygodność każdego klienta.

Warunkiem finansowym jest wniesienie wkładu własnego, nazywanego również czynszem inicjalnym. Jego wysokość zależy od wartości pojazdu i jest ustalana procentowo. Choć niektóre firmy oferują możliwość wzięcia samochodu w leasing bez wpłacania wkładu własnego, to wciąż większość wymaga wpłacania 10-20% wartości pojazdu w ramach pierwszej wpłaty.

Kwestia wkładu własnego często stanowi wyzwanie dla nowych firm, które jeszcze nie zbudowały stabilnego zaplecza finansowego. Na rynku dostępne są oferty leasingu bez konieczności wpłacania wkładu własnego, choć zwykle są one ograniczone do konkretnych warunków lub wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Alternatywą dla wpłaty własnej mogą być inne formy gwarancji, takie jak poręczenia czy zastawy na majątku firmy.

Startujące firmy mogą napotkać większe trudności w uzyskaniu leasingu, ze względu na krótką historię kredytową i brak udokumentowanych przychodów. Większość firm leasingowych wymaga jednak tylko minimalnego okresu prowadzenia działalności, który wynosi od 3 miesięcy do roku. Niektóre firmy leasingowe są gotowe udzielić finansowania nawet od pierwszego dnia działalności pod warunkiem, że przedsiębiorca jest w stanie przedstawić wiarygodny biznesplan lub inne dowody na stabilną przyszłość biznesową.

Czy warto brać samochód w leasing, mając nową firmę?

Leasing dla nowych firm jest jednym z najłatwiejszych i wbrew pozorom najtańszych sposobów na pozyskanie firmowego samochodu. Dlatego też jest tak popularną formą sfinansowania auta na potrzeby firmy. W zależności od wybranej formy leasingu dzięki takiemu posunięciu można również zoptymalizować płacone podatki, co także będzie korzystne.

Najważniejsze jest jednak, że mając niski wkład własny, można otrzymać funkcjonalny pojazd, który ułatwi prowadzenie biznesu, a wraz z końcem umowy leasingowej można go wykupić lub zawrzeć umowę na inne auto, które w obecnej sytuacji będzie bardziej funkcjonalne. Leasing samochodu nawet w nowej firmie może być świetną inwestycją.

Decyzja między leasingiem operacyjnym a finansowym zależeć będzie od konkretnych potrzeb i strategii przedsiębiorstwa. Leasing operacyjny oferuje niższe miesięczne wydatki i może być bardziej elastyczny, ale z kolei leasing finansowy pozwala na szybsze przejęcie własności pojazdu i możliwość jego amortyzacji. Warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby dokonać oceny, która forma leasingu lepiej wpisze się w plany rozwojowe i finansowe firmy.

Źródła:

 1. https://www.totalmoney.pl/artykuly/451368,leasing,czy-kazdy-moze-wziac-samochod-w-leasing,1,1#czy-kazdy-moze-wziac-samochod-w-leasing-
 2. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-leasing-operacyjny-a-leasing-finansowy-podstawowe-roznice

 

FAQ

 1. Czym jest leasing samochodów dla nowych firm?

Leasing samochodów dla nowych firm to elastyczna forma finansowania pozwalająca na użytkowanie pojazdu na podstawie umowy z firmą leasingową w zamian za regularne płatności. Dostępny jest dla przedsiębiorstw od pierwszego dnia działalności, co jest atrakcyjne dla biznesów niedysponujących znacznymi oszczędnościami lub wystarczającą historią kredytową do uzyskania kredytu. Leasing pozwala na zachowanie płynności finansowej, uniknięcie wysokich wydatków początkowych i często wiąże się z korzyściami podatkowymi.

 1. Jakie są rodzaje leasingu dostępne dla nowych firm?

Nowe firmy mogą korzystać z leasingu operacyjnego lub finansowego. Leasing operacyjny to rodzaj usługi, gdzie przedmiot leasingu można wykupić na koniec umowy lub wymienić na nowy. Natomiast leasing finansowy przypomina kredyt, gdzie przedmiot przejdzie na twoją własność po zakończeniu umowy i spłacie ostatniej raty. Wybierając pomiędzy tymi opcjami, warto rozważyć własne potrzeby biznesowe oraz potencjalne korzyści podatkowe.

 1. Dlaczego leasing może być korzystnym rozwiązaniem dla nowej firmy?

Leasing jest korzystny z kilku powodów – minimalizuje początkowe koszty zakupu, co jest istotne dla firm z ograniczonym kapitałem własnym. Dodatkowo opłaty leasingowe mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, co może obniżyć podatek dochodowy. Proces zakupu w ramach leasingu jest zazwyczaj mniej skomplikowany i szybszy niż tradycyjne metody finansowania, jak kredyty.

 1. Czy istnieją bariery we wzięciu leasingu dla nowo założonych firm?

Choć leasing jest dostępny dla nowych firm, istnieją pewne wyzwania, takie jak wymóg wniesienia wkładu własnego, szczególnie jeśli działalność prowadzona jest krócej niż 3 miesiące. Wysokość opłaty wstępnej często wynosi 10-20% wartości pojazdu. Warto mieć pewne środki, które będzie można zainwestować w leasing, aby nie obciążać nadmiernie budżetu przedsiębiorstwa.

 1. Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy leasingowej dla nowej firmy?

Proces ubiegania się o leasing wymaga przedstawienia takich dokumentów jak: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dowód osobisty właściciela, deklaracji podatkowe, oświadczenia o zobowiązaniach oraz potwierdzenie niezalegania z opłatami w ZUS i US. Firmy leasingowe mogą również zażądać innych, specyficznych dla branży dokumentów do oceny wiarygodności kredytowej firmy.

 1. W jaki sposób nowe firmy mogą wybrać najlepszą ofertę leasingową?

Aby znaleźć najlepszą ofertę leasingową, nowe firmy powinny dokładnie porównać warunki różnych leasingodawców, zwracając uwagę na wartość wpłaty własnej, wysokość rat, okres leasingu oraz warunki wykupu. Narzędzia online, takie jak kalkulatory i porównywarki leasingowe, mogą pomóc w zestawieniu ofert i wyborze optymalnego rozwiązania.

 1. Czy nowe firmy mogą uniknąć wpłacenia wkładu własnego przy leasingu?

Choć wpłata własna jest standardowym elementem umowy leasingowej, istnieje możliwość niestandardowych warunków z niższym czynszem inicjalnym. Firmy mogą negocjować z leasingodawcami lub szukać ofert specjalnych, które minimalizują potrzebę własnych wkładów. Czasami możliwe jest znalezienie oferty z niskim lub zerowym wkładem własnym, zwłaszcza przy przedstawieniu dodatkowych zabezpieczeń.

 1. Jakie wyzwania mogą napotkać nowe firmy ubiegające się o leasing?

Głównym wyzwaniem dla nowych firm jest wystarczające zabezpieczenie zdolności do terminowej spłaty rat leasingowych. Firmy leasingowe mogą wnikliwie oceniać zdolność kredytową, historię kredytową oraz perspektywy biznesowe przedsiębiorstwa, aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności.

 1. Jaka jest różnica pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym pod kątem podatkowym dla nowych firm?

Leasing operacyjny pozwala na pełne odliczenie rat od podstawy opodatkowania, co może obniżyć należny podatek dochodowy. Natomiast w leasingu finansowym tylko odsetki od rat są kosztem podatkowym, ale przedsiębiorca ma prawo do amortyzacji nabywanego pojazdu. Decyzja o wyborze formy leasingu powinna być oparta na specyfice firmy i rekomendacji doradcy podatkowego.

 1. Jakie są zalety leasingu dla nowych firm w porównaniu do kredytów lub pozyskania samochodów na własność?

Leasing oferuje nowym firmom wiele zalet w porównaniu do innych form finansowania. Minimum formalności, szybkość procedur, brak konieczności angażowania całego kapitału na start oraz możliwość optymalizacji podatkowej sprawiają, że jest to atrakcyjna alternatywa dla przedsiębiorców. Co więcej, przez elastyczność umowy leasing może być dostosowany do aktualnych potrzeb i planów rozwoju firmy.