Minimalny okres leasingu – ile wynosi i od czego zależy

Poszukując korzystnego źródła finansowania majątku firmy, warto zwrócić uwagę na leasing. Może mieć on różne parametry. Jednym z nich jest minimalny czas trwania umowy. To podstawa, gdy decydujemy się na pojazd lub maszynę do firmy.

Istnieją określone uwarunkowania związane z minimalnym czasem trwania umowy leasingowej. Uzależniony jest on m.in. od rodzaju leasingu, tj. czy jest on operacyjny, czy też finansowy. Ostateczną długość umowy można określić indywidualnie z firmą leasingową.

Czym jest leasing operacyjny, a czym finansowy?

Leasing operacyjny to umowa, w ramach której przedmiot leasingu (czyli np. urządzenie lub pojazd) zaliczany jest do składników majątku leasingodawcy. Dla korzystającego podstawową zaletą takiego rozwiązania jest to, że miesięczne raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu, a więc mogą pomniejszyć podatek dochodowy do zapłaty. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego możliwe jest wykupienie pojazdu lub urządzenia, ale nie jest to konieczne. Istnieje bowiem także opcja zwrotu danego przedmiotu leasingu i wzięcia nowego.

W przypadku umowy leasingu finansowego jej przedmiot jest z kolei zaliczany do składników majątku leasingobiorcy. Przedsiębiorca może zatem dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodów w tym przypadku jest jedynie część odsetkowa raty leasingowej. Przy leasingu finansowym nie została określona kwota wykupu. Dokonując zapłaty ostatniej raty, można zatem sprawić, że przedmiot leasingu automatycznie staje się własnością leasingobiorcy.

Jaki jest najkrótszy okres leasingu operacyjnego?

Minimalny okres trwania umowy leasingu operacyjnego uzależniony jest od przepisów podatkowych, a konkretnie – stawki amortyzacji środka trwałego określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nimi umowa leasingowa powinna trwać co najmniej 40% okresu standardowej amortyzacji. Trzeba wziąć przy tym pod uwagę rodzaj maszyny lub pojazdu. Przykładowo – dla samochodów osobowych i ciężarowych amortyzacyjna wynosi 20%. Oznacza to, że minimalny okres trwania leasingu wyniesie 2 lata (2/5 nominalnego okresu – 5 lat). Dla większości maszyn i urządzeń, w przypadku których stawka amortyzacyjna wynosi 14%, minimalny okres trwania leasingu wyniesie z kolei niecałe 3 lata.

Jaki jest najkrótszy okres leasingu finansowego?

Nieco inaczej wygląda minimalny okres leasingu finansowego. Nie istnieją w tym zakresie uregulowania w ustawie o podatku dochodowym. Najczęściej jednak firmy leasingowe zawierają umowy tego typu z przedsiębiorcami na okres co najmniej 6 miesięcy. Zależy to zatem od wewnętrznych wytycznych obowiązujących u danych leasingodawców.

Minimalny okres leasingu – co warto wiedzieć?

Jeśli chodzi o zastosowanie minimalnego okres leasingu, trzeba pamiętać o jego konsekwencjach. Po pierwsze, przy umowie leasingu operacyjnego, wiąże się on z wyższą kwotą wykupu. Wynika to z prawa podatkowego. W zależności od firmy leasingowej kwota wykupu wynosi bowiem od 16 do 19% wartości pojazdu. Z drugiej strony przy tak krótkiej umowie leasingu operacyjnego mamy do czynienia z niską ratą. Nie trzeba się zatem martwić o to, że każdego miesiąca będzie trzeba przeznaczyć dużą kwotę środków w skali jednego miesiąca na korzystanie z pojazdu lub maszyny. Nie będzie to jednak korzystne rozwiązanie z punktu widzenia optymalizacji podatkowej, a więc wówczas, gdy zależy nam na odliczeniu w jak najszybszym czasie jak najwięcej kosztów od podatku. W tym przypadku nieco lepszym rozwiązaniem będzie umowa leasingu operacyjnego na 3 lata, w której minimalna wartość wykupu pojazdu wynosi często tylko 1%, a nawet 0,1%. Krótki okres leasingu finansowego będzie z kolei idealnym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą szybko stać się właścicielami pojazdu, a więc osiągają wysokie przychody i przewidują w najbliższym czasie stabilną sytuację w firmie.

Czy istnieje maksymalny okres leasingu?

Po przeciwnej stronie bieguna, jeśli chodzi o warunki umowy zawartej z finansującym, znajduje się maksymalny okres leasingu. Ustalany jest on indywidualnie. Zwykle jest zbliżony do okresu amortyzacji środka trwałego. Przykładowo – dla samochodów osobowych wynosi on najczęściej 5 lat, aczkolwiek na rynku działają także firmy, które oferują możliwość zawarcia umowy leasingowej na 6 lub 7 lat. Choć pozwala to na obniżenie wysokości raty do spłaty, jeśli chodzi o dane urządzenie lub pojazd, to z drugiej strony trzeba mieć na uwadze fakt, że takie rozwiązanie wiąże się nie tylko z większą całkowitą kwotą do spłaty, lecz również z różnego rodzaju zobowiązaniami. Na przykład, jeśli chodzi o pojazdy, jest to konieczność wykupienia ubezpieczenia w pełnym zakresie (a więc nie tylko OC, ale również AC) czy też dokonywania przeglądów technicznych w autoryzowanych serwisach. To także wiąże się z dodatkowymi kosztami firmowymi, które wpływają na wynik finansowy oraz kwotę dostępnych środków na koncie.

Umowa leasingowa – jak wybrać?

Decydując się na podpisanie umowy leasingowej, także przy najkrótszych okresach jej trwania, warto zwrócić uwagę na propozycje różnych firm działających na polskim rynku. Są one szeregowane od tych najkorzystniejszych w rankingach online, takich jak np. najlepszekonto.pl. Korzystając z takich portali, można się dowiedzieć, jakie są warunki leasingu u poszczególnych leasingodawców, a więc nie tylko okres trwania czy wysokość czynszu inicjalnego, lecz również to, czy w ramach takiej umowy można liczyć na dodatkowe produkty lub korzyści. Pozwala to na podjęcie najlepszej decyzji, jeśli chodzi o wybór leasingodawcy.

 

  • Źródła:
    https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/okres-leasingu-na-ile-lat-mozna-wziac-leasing
  • https://klf24.pl/blog/maksymalny-okres-leasingu-ile-wynosi/
  • https://www.najlepszekonto.pl/ranking-leasingow-samochodowych
  • https://leasingpolski.pl/blog/leasing-operacyjny-a-finansowy-czym-sie-roznia
  • https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-leasing-operacyjny-a-leasing-finansowy-podstawowe-roznice
  • https://www.fmleasing.pl/porady/jak-najkrotszy-okres-leasingu-samochodu-24-kontra-36-miesiecy-z-podatkowego-i-nie-tylko-punktu-widzenia