Wykup samochodu z leasingu – jak zrobić to krok po kroku

Leasing to jeden z najczęściej wybieranych rodzajów finansowania zakupów w firmach i działalnościach gospodarczych. Najczęściej dotyczy on samochodów lub sprzętów o dużej wartości. Leasing pozwala na nabycie i korzystanie z danego towaru bez konieczności wydawania dużej ilości gotówki naraz. Jednak wielu przedsiębiorców decyduje się na wykup samochodu z leasingu. Czy takie rozwiązanie jest korzystne i jak przebiega wykup samochód z leasingu krok po kroku?

Leasing – na czym polega?

Zawarcie umowy leasingowej pozwala leasingobiorcy korzystać z określonego towaru – najczęściej samochodu lub sprzętu. Umowa ta określa wysokość i liczbę miesięcznych rat, dlatego leasing można porównać do zakupów na raty bądź wynajmu. Tym, co odróżnia jednak leasing od zakupu na kredyt, jest fakt, że w przypadku umowy leasingowej nie daje ona prawa do własności – wykorzystywany produkt lub towar przez cały czas trwania umowy pozostaje własnością firmy leasingowej. Posiadając więc np. samochód w leasingu, można z niego w pełni korzystać, nie będąc jednocześnie jego właścicielem. Z drugiej strony możliwy jest jednak wykup samochodu z leasingu. Jak się do tego zabrać?

Wykup samochodu z leasingu

Umowy leasingowe zawierane są zwykle na okres kilku lat, w zależności od rodzaju towaru oraz stawki amortyzacji. Po zakończeniu trwania umowy leasingobiorca ma możliwość wykupienia wykorzystywanego dotychczas towaru w zamian za uiszczenie wskazanej w umowie kwoty na rzecz firmy leasingowej. Co ważne, cena ta jest o wiele niższa niż cena rynkowa danego towaru, jednak jej wysokość jest uzależniona m.in. od wysokości i liczby miesięcznych rat. Po zakończeniu umowy firma leasingowa informuje leasingobiorcę o możliwości wykupienia spłaconego towaru. W wielu przypadkach po zakończeniu umowy towar wykupić można za 1% początkowej wartości i zostać jego pełnoprawnym właścicielem. Tak dzieje się w przypadku leasingu operacyjnego, czyli leasingu, w ramach którego miesięczne raty leasingowe wliczane są do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli chodzi zaś o leasing finansowy, leasingowany przedmiot wlicza się do składników majątkowych leasingobiorcy, a podatek VAT uiszcza się w całości z góry. Firma korzystająca z leasingu finansowego staje się właścicielem leasingowanego towaru od razu po uiszczeniu ostatniej miesięcznej raty. Wykup samochodu z leasingu jest korzystną opcją, jeśli w grę wchodzi wykup na cele firmowe. Takie rozwiązanie pozwala zaliczyć całość wydatków związanych z eksploatacją auta do kosztów firmowych. Wydatki eksploatacyjne to m.in. usługi serwisowe, myjnie, parking oraz wymiana opon. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy samochód wykorzystywany jest wyłącznie w celach związanych z działalnością. Wówczas należy jednak dopilnować wszelkich związanych z tym formalności. To m.in. prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki, oraz zgłoszenie go do właściwego urzędu skarbowego.

Na co warto uważać?

W 2022 wraz z wprowadzeniem Nowego Ładu kwestia leasingu nieco skomplikowała się w zakresie możliwości korzystania z leasingowanych lub poleasingowych dóbr, w tym samochodów, które stanowią najczęściej leasingowane towary. Prawo stanowi bowiem, że każda sprzedaż samochodu poleasingowego objęta jest podatkiem dochodowym. Oznacza to, że jeśli od wycofania pojazdu z firmy, czyli tzw. wykupu prywatnego, nie minie co najmniej 6 lat, to przychód zostanie potraktowany jako przychód z działalności gospodarczej. Z tego powodu wykup samochodu z leasingu na cele prywatne stał się raczej nieopłacalny.

Źródła:

  1. https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/rodzaje-leasingu#:~:text=Najwa%C5%BCniejszym%20sposobem%20podzia%C5%82u%20jest%20rozr%C3%B3%C5%BCnienie,przedmiotu%20pozostaje%20po%20stronie%20leasingodawcy.
  2. https://motoklub.pl/wykup-samochodu-z-leasingu-na-osobe-prywatna
  3. https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/wykup-samochodu-z-leasingu
  4. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-leasing-operacyjny-a-leasing-finansowy-podstawowe-roznice