Rezygnacja z leasingu – kiedy jest możliwa? Jak to zrobić?

Leasing to jeden z najczęściej wybieranych sposobów finansowania w polskich przedsiębiorstwach. To wygodne rozwiązanie pozwalające na wyłączne korzystanie np. z samochodu na potrzeby firmy bez obowiązku zakupu go na własność. Zdarza się jednak, że leasing przestaje być użyteczny i sprawia, że użytkownik ponosi duże koszty z nim związane, nie używając leasingowanego przedmiotu. W takich sytuacjach możliwa jest rezygnacja z leasingu. Jak to zrobić?

Leasing – na czym polega?

Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy firmą leasingową a leasingobiorcą, czyli przedsiębiorstwem lub działalnością. Choć leasing ma wiele podobnych cech do zakupów na raty, takie porównanie nie do końca jest trafne. Umowę zawiera się na dany okres. Leasingobiorca może w tym czasie korzystać z przedmiotu na wyłączność w zamian za spłacanie miesięcznych opłat, których wysokość określa umowa leasingowa. Czy po spłaceniu wszystkich rat przedmiot przechodzi na własność klienta? W przypadku leasingu finansowego – tak. Finansowy leasing samochodu zwykle zakończy się więc uzyskaniem prawa własności do użytkowanego przez firmę auta. Jednak w przypadku leasingu operacyjnego nie dzieje się to od razu. Po spłaceniu ostatniej raty firma leasingowa informuje klienta o możliwości wykupu przedmiotu za określoną kwotę. Jak jednak będzie przebiegać rezygnacja z leasingu w trakcie spłacania rat?

Rezygnacja z leasingu – możliwe rozwiązania

Rezygnacja z leasingu jest możliwa, jednak zgodę na nią musi wyrazić nie tylko leasingobiorca, ale też leasingodawca. Pierwszym krokiem do zerwania umowy jest więc przedstawienie pisemnego wniosku. Konsekwencją takiego rozwiązania jest konieczność wcześniejszej spłaty leasingu. Leasingobiorca jest zobowiązany do uregulowania ewentualnych zaległości, a następnie zapłacić wszystkie raty pozostałe do końca umowy. Warto zapoznać się także z załącznikami do zawartej wcześniej umowy leasingowej pod kątem informacji o opłatach manipulacyjnych w przypadku uruchomienia procedury rezygnacji z leasingu – mogą być one dość wysokie. Jak zrezygnować z leasingu?

Jednym ze sposobów jest cesja leasingowa polegająca na przeniesieniu leasingowanego przedmiotu na drugiego klienta. Aby jednak tak się stało, firma leasingowa musi zaakceptować nowego klienta oraz określić, czy warunki zawarte w umowie pozostają obowiązującymi dla nowej strony. Leasingodawca może postawić przed cesjonariuszem propozycję nowych warunków. Czynniki mające wpływ na akceptację nowego leasingobiorcy to m.in. jego zdolność kredytowa i ogólna sytuacja finansowa. Co ważne, po zakończeniu obowiązywania umowy leasingu i wykupieniu przedmiotu to właśnie cesjonariusz staje się jego prawowitym właścicielem.

Inną opcją rezygnacji z leasingu może być jego wcześniejsza spłata. Podobnie jak w przypadku cesji, firma leasingowa musi wyrazić zgodę na takie rozwiązanie. Rezygnacja z leasingu w przypadku leasingu finansowego to dość prosta procedura. Leasingobiorca spłaca pozostałą kwotę rat pomniejszoną o dyskonto, a w niektórych przypadkach może zostać naliczona dodatkowa opłata za wcześniejszą spłatę. Jeśli zaś chodzi o leasing operacyjny, sprawa jest o tyle skomplikowana, że zakończenie umowy leasingowej nie jest zbyt opłacalne przed upływem min. 40% normatywnego okresu amortyzacji.

Trzecia opcja zakończenia umowy leasingowej to wykup. W tym przypadku również konieczna jest spłata pozostałych rat, jednak po tym leasingowany przedmiot staje się własnością klienta, w przeciwieństwie do wcześniejszej spłaty, gdzie przedmiot pozostaje własnością firmy leasingowej.

W niektórych sytuacjach rezygnacja z leasingu będzie nieopłacalna, dlatego warto zaznajomić się z różnymi dostępnymi opcjami, a następnie wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do biznesu.

Źródła:

  1. https://www.autodna.pl/blog/rezygnacja-z-leasingu/
  2. https://www.totalmoney.pl/artykuly/198304,leasing,jak-zakonczyc-przed-czasem-umowe-leasingu,1,1
  3. https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/rezygnacja-z-leasingu-kiedy-jest-mozliwa-jakie-niesie-konsekwencje#:~:text=Czy%20mo%C5%BCna%20zrezygnowa%C4%87%20z%20leasingu%20przed%20zako%C5%84czeniem%20umowy%3F,nale%C5%BCy%20przedstawi%C4%87%20jej%20pisemny%20wniosek.