wcześniejsza słata kredytu samochodowego

Jak szybciej spłacić kredyt samochodowy? Czy to możliwe i czy zawsze to opłacalne ze strony kredytobiorcy? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania!

Kredyt samochodowy i wcześniejsza spłata

Kredyt samochodowy to jeden z popularnych sposobów na zakup auta lub innego pojazdu.

Gdy weźmiesz kredyt na samochód, warto być świadomym różnych opcji spłaty, które mogą wpłynąć na Twoją sytuację finansową. Tradycyjne równomierne płatności ratalne to nie jedyne dostępne rozwiązanie – możesz również skorzystać z rat malejących, które zmniejszają się w miarę postępu spłaty, rat balonowych składających się z niskich regularnych wpłat i jednej dużej końcowej raty lub opcji 50/50, gdzie połowę wartości samochodu wpłacasz jako początkowy depozyt, a resztę rozkładasz na raty. Ważne, aby przy wyborze metody spłaty wziąć pod uwagę swoje długoterminowe plany finansowe i możliwe zmiany w przepływach gotówki w przyszłości. Uważne ustalenie harmonogramu spłaty może znacząco zmniejszyć obciążenia finansowe i umożliwić wcześniejsze uwolnienie się od długu. Tego rodzaju zobowiązanie zazwyczaj zaciąga się z długim okresem spłaty, szczególnie jeśli wybierasz auto z wyższej półki. Czasem jednak może dojść do sytuacji, w której dość nieoczekiwanie zyskasz środki pozwalające na wcześniejszą spłatę kredytu. Czy jest to możliwe? Jak najbardziej i to niemal w każdym przypadku. Co jednak ważne, nie zawsze wcześniejsza spłata kredytu jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, zanim zatem podejmiesz taką decyzję, weź pod uwagę wszystkie za i przeciw. Czasem okazuje się, że wcześniejsza spłata kredytu wiąże się z wyższymi kosztami, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bank ma prawo naliczyć dodatkową prowizję za wcześniejszą spłatę – oczywiście nie robi tego zawsze.

Jeżeli jednak dochodzi do tego, to wysokość prowizji waha się w granicach 1-3% kwoty całego spłacanego kapitału. Zwykle nie stanowi to kwoty zaporowej, często też nie wpływa nawet w wyraźny sposób na opłacalność całej decyzji. To pewnego rodzaju ochrona dla odsetek naliczanych dla banku, które przy wcześniejszej spłacie byłyby utracone. Jeśli zatem rozważasz wcześniejszą spłatę, zacznij od sprawdzenia, czy Twoja umowa kredytowa ma zapis o prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Kiedy decydujesz się na wcześniejszą spłatę kredytu samochodowego, warto pamiętać o kilku ważnych formalnościach, których należy dopełnić. Po spłacie zobowiązania skontaktuj się z bankiem, aby otrzymać oficjalne oświadczenie o braku dalszych należności. Następnie z tym dokumentem udać się należy do wydziału komunikacji celem wykreślenia adnotacji o zastawie z dowodu rejestracyjnego pojazdu. Oprócz tego koniecznie zaktualizuj polisę ubezpieczeniową, gdyż po całkowitej spłacie pojazdu niektóre z dodatkowych ubezpieczeń, jak np. ubezpieczenie GAP, mogą już nie być potrzebne. Dokładne sprawdzenie umowy kredytowej i zweryfikowanie zapisów dotyczących wcześniejszej spłaty oraz wszelkich narzuconych opłat administracyjnych z dodatkowo wykupionego ubezpieczenia może przynieść znaczne oszczędności.

Wcześniejsza spłata kredytu najczęściej jest opłacalna w początkowym okresie kredytowania – wtedy do spłaty wciąż pozostało wiele rat. Oprócz tego wcześniejsza spłata polecana jest w przypadku, gdy instytucja finansowa nie pobiera wspomnianej wcześniej prowizji lub koszty przedwczesnej spłaty nie przewyższają kwoty pozostałej do uregulowania. Pamiętaj jednak, że każdy przypadek należy traktować indywidualnie, dlatego koniecznie jest dokładne zapoznanie się z podpisanymi dokumentami. Jeśli to nie wystarczy, możesz też skontaktować się z doradcą finansowym – udzieli on rzetelnych i sprawdzonych informacji dotyczących opłacalności takiego posunięcia. Decydując się na wcześniejszą spłatę tak dużego zobowiązania, najprawdopodobniej konieczne będzie spotkanie z konsultantem z Twojego banku.

Na jakiej podstawie prawnej możesz ubiegać się o wcześniejszą spłatę kredytu samochodowego?

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego, w których ramy wpisują się przecież kredyty samochodowe, gwarantowane są na mocy Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Wśród zapisów zdefiniowano m.in. jakie warunki musi spełnić zobowiązanie, aby zostało uznane za kredyt gotówkowy, tj.:

 • musi zostać udzielony osobie prywatnej,
 • musi być udzielony na cele, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • nie może przekraczać kwoty 255 550 zł,
 • musi być udzielony odpłatnie.

Jak zatem łatwo zauważyć, zdecydowana większość kredytów samochodowych będzie spełniała powyższe kryteria. Warto też zauważyć, że w tej samej ustawie zawarto artykuł, który gwarantuje kredytobiorcy możliwość całkowitej lub częściowej spłaty przed terminem.

Warto wiedzieć, że wcześniejsza spłata kredytu samochodowego może pozytywnie wpłynąć na twoją przyszłą zdolność kredytową oraz scoring BIK. W pełni uregulowane zobowiązanie przed terminem jest dowodem dla instytucji finansowych na twoją rzetelność i wiarygodność kredytową. Dzięki temu przy kolejnych wnioskach o pożyczkę czy kredyt możesz liczyć na lepsze warunki finansowe i szybsze procedury decyzyjne. Jednak warto pamiętać, że kredytobiorcy, którzy regulują swoje zobowiązania wcześniej, nie zawsze otrzymają automatyczną poprawę reputacji kredytowej. Aby uzyskać korzyści z wcześniejszej spłaty, należy ponadto dbać o terminowe regulowanie wszelkich innych płatności oraz zachowanie dobrej historii finansowej.

 

Kwota zwrotu z tytułu wcześniejszej spłaty – jak ją wyliczyć?

Jeszcze do niedawna przeciętnemu kredytobiorcy było trudno wyliczyć faktyczną kwotę zwrotu wynikającą z wcześniejszej spłaty kredytu. Dzięki działaniom UOKiK doszło do zmiany tej sytuacji i uproszczenia procedur, które zniechęcały klientów do ubiegania się o przysługujące im zwroty. Sama kwota zwrotu powinna być wyliczona za pomocą metody liniowej – znaczy to, że bank musi podzielić wszystkie koszty związane z kredytem przez liczbę dni kalendarzowych w zawartej umowie, a następnie pomnożyć przez liczbę dni skrócenia umowy. W ten sposób otrzymasz finalną kwotę zwrotu swojego kredytu samochodowego. Warto to sprawdzić, zanim podejmiesz ostateczną decyzję dotyczącą wcześniejszej spłaty kredytu samochodowego.

Źródła:

 1. http://kredytna4kolka.pl/wczesniejsza-splata-kredytu-samochodowego-czy-sie-oplaca/
 2. http://www.samochodowe-kredyty.info/?wczesniejsza-splata,62
 3. https://dailydriver.pl/porady/prawo/wczesniejsza-splata-kredytu-samochodowego-a-zwrot-oplat/

 

FAQ

 1. Czy możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu samochodowego?

Oczywiście, wcześniejsza spłata kredytu samochodowego jest możliwa w większości przypadków i gwarantowana przez Ustawę o kredycie konsumenckim. W praktyce oznacza to, że bez względu na warunki umowy kredytobiorca może spłacić kredyt częściowo lub w całości przed wyznaczonym terminem. Należy jednak pamiętać, że bank może naliczyć dodatkowe opłaty lub prowizje, które są określone w umowie kredytowej lub w Tabeli Opłat i Prowizji danej instytucji finansowej.

 1. Kiedy wcześniejsza spłata kredytu samochodowego jest najbardziej opłacalna?

Wcześniejsza spłata kredytu samochodowego jest najkorzystniejsza na początku okresu finansowania, kiedy to na kredytobiorcę czeka jeszcze wiele płatności. Decyzję taką warto również rozważyć, gdy bank nie pobiera prowizji za wcześniejsze zakończenie kredytu lub gdy koszty związane z przedterminową spłatą są niższe niż suma odsetek, które kredytobiorca musiałby zapłacić do końca trwania umowy.

 1. Jakie formalności powinno się dopełnić po wcześniejszej spłacie kredytu samochodowego?

Po pełnej spłacie kredytu należy uzyskać od banku oświadczenie potwierdzające brak dalszych należności. Następnie z tym dokumentem udajemy się do wydziału komunikacji, aby dokonać aktualizacji dowodu rejestracyjnego pojazdu, usuwając adnotację o zastawie rejestrowym. Istotnym etapem jest również zaktualizowanie polisy ubezpieczeniowej oraz wykreślenie ewentualnych dodatkowych zabezpieczeń ubezpieczeniowych, które nie są już wymagane.

 1. Co to jest scoring BIK i jak wcześniejsza spłata kredytu wpływa na zdolność kredytową?

Scoring BIK to ocena punktowa przyznawana przez Biuro Informacji Kredytowej, która odzwierciedla historię kredytową i finansową konsumenta. Wysoki scoring zwiększa szanse na otrzymanie kredytu na korzystnych warunkach. Wcześniejsza spłata zobowiązania jest dobrze odbierana przez banki, gdyż świadczy o wiarygodności kredytobiorcy, co może pozytywnie wpłynąć na zdolność kredytową w przyszłości.

 1. Jakie są alternatywne opcje spłaty kredytu samochodowego?

Poza standardową spłatą w równych ratach istnieją również inne opcje spłaty kredytu samochodowego takie jak raty malejące, raty balonowe czy opcja 50/50. Wybór odpowiedniej metody zależy od indywidualnych preferencji finansowych oraz planów związanych z zakupionym pojazdem. Gdy planujemy wcześniejszą spłatę, kluczowym czynnikiem będzie wybór opcji, która najlepiej wpisuje się w nasze możliwości finansowe.

 1. Czy wcześniejsza spłata kredytu samochodowego zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Nie zawsze. Decydują o tym warunki zawarte w umowie kredytowej oraz polityka banku. Niektóre instytucje finansowe pobierają prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu, która najczęściej waha się od 1 do 3% kwoty spłacanego kapitału. Z drugiej strony, istnieją banki, które zezwalają na taką operację bez dodatkowych opłat, szczególnie jeśli jej proces nie powoduje dla nich strat w postaci anulowanych odsetek.

 1. Czym jest ubezpieczenie GAP i czy można z niego zrezygnować po wcześniejszej spłacie kredytu samochodowego?

Ubezpieczenie GAP to dodatkowa ochrona, która ma na celu pokrycie różnicy między wartością rynkową pojazdu a kwotą, jaka pozostała do spłaty w ramach kredytu, w przypadku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia pojazdu. Po całkowitej spłacie kredytu kredytobiorca może zrezygnować z tej formy ubezpieczenia, często jest ona bowiem wymagana przez banki jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu.

 1. Jakie korzyści niesie za sobą wcześniejsza spłata kredytu samochodowego?

Główną korzyścią jest oczywiście zmniejszenie ogólnego obciążenia finansowego poprzez oszczędność na odsetkach, które nie będą naliczane w przyszłości. Spłata kredytu wcześniej, niż wynika to z harmonogramu, może także poprawić zdolność kredytową i pozytywnie wpłynąć na scoring kredytowy w BIK. Ponadto wcześniejsze uwolnienie się od długu daje większą swobodę finansową i umożliwia korzystanie z pojazdu bez dodatkowego obciążenia z tytułu rat kredytowych.

 1. Czy wcześniejsza spłata kredytu wymaga osobistego spotkania z konsultantem bankowym?

To zależy od polityki danego banku, ale w wielu przypadkach wcześniejsza spłata kredytu wymaga kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego z bankiem, aby upewnić się, że wszystkie formalności są odpowiednio przeprowadzone. Może być konieczne spotkanie się z konsultantem, aby dokonać zmiany harmonogramu spłat, dostosować umowę kredytową lub po prostu upewnić się o prawidłowości całego procesu.

 1. Jakie kroki należy podjąć, aby dopełnić formalności po spłaceniu kredytu samochodowego?

Po pełnej spłacie kredytu kredytobiorca powinien upewnić się, że otrzymał od banku stosowne dokumenty potwierdzające uregulowanie zobowiązania. Następnie należy zgłosić się do wydziału komunikacji, aby wykreślić zastaw rejestrowy z dowodu rejestracyjnego. Ważne jest również, aby zaktualizować polisę ubezpieczeniową pojazdu, rezygnując z niepotrzebnych już dodatków, takich jak ubezpieczenie GAP. Informacje o spłacie kredytu warto przekazać również ubezpieczycielowi, co może mieć wpływ na zmianę stawek ubezpieczenia komunikacyjnego.